پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوبfaryadejonoob.ir

درجهان امروزی آنچه که می تواند سرمایه های مادی و فکری کشورها را حفظ کند و زمینه رشد جامعه را فراهم نماید بهره گیری از مدیران کارآمد و لایق است که می بایست بر اساس الگوهای مناسب برگزیده و پرورش یابند. مدیران ارشد اجرایی در بخش دولتی، محور اصلی توسعه اقتصادی ، اجتماعی ملت ها به شمار می آیند و لازم است انتخاب و انتصاب آنها براساس معیارها و ملاک هایی معتبر و دقیق صورت گیرد

.احراز شایستگی فرماندار، متناسب با ماهیت و ویژگی‌های اختصاصی منطقه محل ماموریت در کنار تجربه و شاخص‌های عمومی و اختصاصی از ملاک‌های مورد نظر در انتخاب یک فرماندار است،یک فرماندار باید با توجه به شرایط حساس کنونی برای بهره روی بهتر از زمان و منابع بهترین استفاده را داشته باشد.

اگر بخواهیم در شرایط کنونی مقایسه ای کنیم و در مورد عملکرد فرماندار شهرستان بویراحمد تجزیه و تحلیلی داشته باشیم ،مهمترین نکته در مدل مدیریتی ایشان نگاه متعادل ایشان نسبت به جریان های سیاسی می باشد چرا که نگاه حذفی و تنگ نظری در ادبیات سیاسی ایشان جایگاهی نداشته و رعایت اصل شایسته سالاری شاخص مثبت مدیریت جهادی ایشان می باشد.
دکتر کناری نماینده عالی دولت در شهرستان بویراحمد بعنوان نمایندۀ تمام اقشار و گروه ها در شهرستان بوده و نه اینکه تنها نمایندگی طیف خاصی را برعهده گرفته و طیف مقابل را به کلی نادیده گرفته است کما اینکه در دولت های گذشته شاهد چنین برخوردهایی بودیم.

با نگاهی به فعالیت های اجتماعی ایشان متوجه خواهیم شد مردم را حاکم و ناظر بر کارهای خود دانسته و در این میان از نقش نیروهای متخصص و توانمند مردمی غافل نبوده و از طرفی نیز با ایجاد فضای باز رسانه ای، اجازۀ نظارت و نقد سازنده را به رسانه ها داده و این دو مهم را به عنوان رابطی بین خود و مردم تلقی کرده است.

رعایت عدالت در برخورداری مردم شهرستان از حقوق اجتماعی مساوی به گونه ای که تمامی شهروندان از مزایا و منافع عمومی دولت بهرۀ یکسان داشته باشند و عدالت را در این زمینه احساس کنند از نقاط مثبت عملکرد دکتر کناری می باشد.

ایشان در حوزه عمرانی – اقتصادی کارنامه شفافی دارند و عملکردی مطلوب که می تواند بعنوان یک الگوی مدیریتی موفق در سایر شهرستان های کشور از آن استفاده کرد چرا که برگرفته از یک برنامه ریزی موفق و نگاه توسعه محورانه است.با توجه به اقدامات انجام گرفته در سطح شهرستان بویراحمد میتوان دکتر کناری را یک فرماندار توسعه مدار قلمداد کرد که توانسته است با تهیه راهبردها توسعه ای منطقه و پیاده سازی برنامه اقدام متناسب با ظرفیت های بالقوه شهرستان بویراحمد، این منطقه را بر روی ریل توسعه قرار دهد و امیدواریم این نگرش جهادی آمیخته با تفکر برنامه مدار بتواند بعنوان یک مدل مدیریتی موفق در سایر نقاط کشور نیز اجرا گردد.

امیدواریم که همواره شاهد ظهور و رشد چنین شخصیت های نخبه مدیریتی در سطح استان باشیم و بتوانیم با حمایت لجستیک و تکنیکال از چنین مدیران موفقی زمینه رشد و توسعه پایدار استان را فراهم کنیم.