قمار باخته مرد چشم سبز باوی در زمین بازی بویراحمد
قمار باخته مرد چشم سبز باوی در زمین بازی بویراحمد
قمار باخته مرد چشم سبز باوی در زمین بازی بویراحمد محسن طاهری

محسن طاهری

مختار، مرد چشم سبز باوی، سید باوی ،و …. این القاب را این روزها زیاد می شنویم که همه از یک عصبانیت سیاسی و قومی برخوردار هستند، حسینی که سابقه طولانی در ایجاد تضاد قومیتی دارد و همیشه سعی کرده حوزه بویراحمد را زیر پا بگذارد و زمانی از این منطقه سخن می راند که به رای آنان نیاز داشته باشد و البته دیگر حنای مرد ریش حنایی برای مردم بویراحمد و قشقایی رنگی ندارد و حلوایش تلخ تر از قهوه ایست که لیدرهایش قبل از سخنرانی های تفرقه انگیز سر می کشند.

حسینی زمانی به روند زوال و شکست در قلوب مردم بویراحمد وارد شد که در جمع بخشی از هواداران خود در باشت به داماد تاجگردون که از قضا بویراحمدی است تاخت و قسمت گمشده پازل شکست او زمانی بود که محمود موسوی با سابقه بسیار درخشان البته از نوع منفی به فرماندار گچساران که از قضا بویراحمدی است تاخت و به او توهین کرد اما چرا این سخنان موسوی شکست تاریخی او در زمین بازی بویراحمد بود؟

زینل زاده با برند بویراحمد آمده و آن بخش کوچکی از بویراحمد که با تاجگردون نیستند به اردوگاه زینل زاده رفته اند و به قولا جریان بویراحمد را نمایندگی می کنند به شدت حساس هستند و اگر امکان اجماعی از سوی زینل زاده و حسینی می رفت حداقل برای آنکه پیروزی تاجگردون کم رنگ جلوه کند الان با این سخنان موسوی عملا گزینه اجماع از میز طیف حامی زینل زاده برداشته شده و به تقابل تبدیل شده است، از سوی دیگر حسینی دیگر با این روند نمی تواند به راحتی وارد بویراحمد شود هر چند اگر برخی هم با او جلسه ای گرفته باشند و قولی داده باشند اما منهای انتخابات وقتی بحث توهین به نیروی بویراحمد به میان بیاید پایان این مظلوم نمایی های حسینی را می دانند که او یک نژادپرست است و توفیقی بویراحمد نزد او نخواهد داشت.

موسوی سنگی را در چاه انداخته که حسینی دیگر نمی تواند آن را بردارد که اگر هم بتواند بردارد آن را در منجنیقی روبه خود قرار داده و هنوز برنداشته هم پتکی شده و بر سر او کوفته شده است.

باید گفت مختار به کلی در عین الورده بدون توابین زمین گیر شده و راهی جز ادامه دادن و شکست خوردن ندارد