پایگاه تحلیلی خبری فریاد جنوبfaryadejonoob.ir

قهوه و قهوه خانه نشینی در ایران  پدیده ای  نوین و نوظهور  تلقی نمی شود،  این مفهوم سبقه ای تاریخی دارد و می توان سیر آن را تا پیش از عهد صفوی جستجو کرد. رواج قهوه خانه ها به شکل امروزی آن  با هویت و فرهنگ و جامعه ایرانی  در دوران صفویه تا حدودی متفاوت است.

در ایران طبقه متوسط اجتماعی به تقلید از فضای روشنفکری غرب و عموماً فرانسه، تلاش کرد تا محفل های اجتماعی خود را از پاتوق های اجتماعی قشر ضعیف و کارگر جامعه جدا سازد و برای این منظور قهوه خانه و کافی شاپ را به عنوان فرهنگی مدرن در برابر قهوه  خانه های سنتی قرار داد.
کارل اشمیت عنوان می کند قهوه  نمادی ست از  تمایل طبقه‌ی شهرنشین برای  لذت بردن از امنیتی  که هنوز به مخاطره نیافتاده است. یورگن هابرماس آلمانی نیز بر این باور است که قهوه‌خانه مکانی است که جوانان بورژوا می‌توانند بدون محدودیت‌های خانواده، شهر یا اجتماع با یکدیگر ارتباط برقرار کنند.
کافه‌ها و کافی‌شاپ‌ها  در استان ما نیز به تبع از  تغییرات  فرهنگ مصرفی و استحاله شدن سبک زندگی در سطح کشور  متحول شده است؛ بخشی از این تحولات را میتوان به کمک مدل نظریه حوزه عمومی “هابر ماس” تببین کرد، وی براین باورست:  که قهوه خانه جایی ست برای گفت و گو و مفاهمه در باب امر روزمره و  مکان و فضای تبدیل امر فردی و شخصی به امور جمعی و اجتماعی است. فرهنگ قهوه خانه یعنی شهر دارای حیات است و به گفت و گو نشسته است و به  اختصار باید گفت  قهوه خانه  نماد بیداری و روشنگری ست. اما قهوه خانه ها در استان تنها با نظریه هابر ماس قابل تبیین نیست و  دلایل جذابیت قهوه خانه برای  جوانان امروزی را باید در جای دیگری جست و جو کرد. امروزه جوانان با حجم عظیمی از فشار اجتماعی و هنجاری روبه روهستند، از یک طرف حیات اجتماعی  از جوانان  کار، هویت و تشخص  اجتماعی طلب می کند  و از طرف دیگر آنها را با یک بی تفاوتی مطلق رها کرده است، در این وضعیت طبیعی ست  شاهد هجوم جوانان به کافی شاپ و قهوه خانه باشیم، زیرا که در آنجا از حال و آینده شان نمی پرسند!!  او را مواخذه و بازخواست نمی کنند !!  و اساسا قهوه خانه محل رها شدگی و خارج شدن از جریان ناکام  زندگی روزمره است !!  قهوه مکانی ست که در آن میتوان از نظرها پنهان شد و از انتظارات و خواسته های اجتماعی گریخت و در انتها  قهوه خانه امکانی است که از طریق آن  میتوان برای زمانی کوتاه   از *لحظه نامطلوب کنونی*  فارغ و جدا  شد.

به قلم ؛صیاد خردمند