مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۷۰هزار پاکت جمع آوری کمکها در جشن عاطفه ها بین دانش آموزان توزیع شد.

به گزارش فریاد جنوب ، قباد مبشری  جمع خبرنگاران افزود: زنگ عاطفه ها به صورت نمادین در ۱۷ آموزشگاه استان و با شعار “با رنگ مهر رویائی را بسازیم” به صدا در آمد.

 وی بیان داشت: جشن عاطفه ها در راستای کمک به دانش آموران نیازمند و با همکاری، آموزش وپرورش، کمیته امداد، بسیج دانش آموزی سپاه فتح، سازمان دانش آموزی و صداوسیمای مرکز استان برگزار شد.

مبشری اظهار داشت: کمکهای جمع آوری شده با مشارکت مدیران مدارس و سازمان دانش آموزی در بین دانش آموزان نیازمند از همان مدرسه توزیع می شود.

وی با بیان اینکه این جشن نماد انسانیت و نوع دوستی است، گفت: برگزار این جشن فرصتی برای ایجاد نوعدوستی و تقویت همدلی و همیاری در دانش آموزان است.

مبشری افزود: دانش آموزانی که در مدرسه با حس مسئولین نسبت به هم نوع خود پرورش می یابند در آینده نیز نسبت به کشور و مردم خود حس مسئولیت دارند.