به گزارش فریاد جنوب از گچساران این کارگاه روز چهارشنبه ۲۶ تیرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران ساختمان مرکز رشد واحد های فناور برگزار می شود