به گزارش فریاد جنوب ؛ شورای مرکزی انجمن اسلامی جامعه پزشکی استان شب گذشته نشستی را با سیدباقر موسوی برگزار کرد.

به گزارش افتونیوز، در این نشست برخی از اعضا پیرامون انتخابات مجلس، وضعیت سیاسی کشور و برخی از دیگر مسایل مهم روز سخن گفتند.

این نشست در راستای دیدارهای سیدباقر موسوی نماینده ادوار مجلس برای وحدت و انسجام بخشی به نیروها و جریانهای سیاسی اصلاح طلب در استان و حوزه انتخابیه بویراحمد و دنا قلمداد می شود.

گفتنی است انجمن اسلامی جامعه پزشکی از تشکلهای سیاسی اصلاح طلب بوده که در شورای هماهنگی و شورای اصلاح طلبان استان نیز فعالیت می کنند.

برخی رسانه ها، نشست انجمن اسلامی جامعه پزشکی با سیدباقر موسوی را بهانه و دستاویزی برای جوسازی علیه مسئولان دانشگاه علوم پزشکی استان قرار دادند.

*توضیح: عکس مربوط به جلسه شورای اصلاح طلبان استان است که روز گذشته به ریاست سیدباقر موسوی در یاسوج برگزار شد/.افتو نیوز