در اولین ساعت کاری امروز بنجشنبه ۵ اردیبهشت جلسه مبارزه با زمین خواری و تمهیدات لازم در این خصوص ، مدیر کل ،کارشناسان حقوقی و فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان و رئیس ،مسئول حقوقی و مسئول یگان حفاظت اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان بویراحمد در اداره کل برگزار شد.

 

غلامحسین حکمتیان اصل مدیرکل منابع طبیعی وآبخیزداری استان خواستار توضیحات و اقدامات انجام شده حاضرین در جلسه در خصوص مقابله با زمین خواری شد .

 

وی با تاکید مکرر بر ای مقابله با زمین خواری و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی گفت : باید با تمام توان و گشت و مراقبت از متصرفین جلوگیری و از انفال حفاظت کنیم.

 

مدیرکل منابع طبیعی با اشاره به روند زمین خواری در سهرستان بویراحمد کلیه پرونده های تخلف زمین خواری و تخریب و تصرف با همکاری حقوقی اداره کل در اولویت کار قرار گیرد و به مراجعه قضایی اودت داده شود جهت سیر مراحل قانونی.