به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،یکی از فعالین سیاسی ،اجتماعی  ومدرسین خوشنام استان طی یادداشتی به نقد علی پرواز مدیرکل سیاسی استانداری استان کهگیلویه وبویراحمد پرداخته که عینا منتشر می شود ،لذا این پایگاه  خبری بخش یا تمامی از آن را رد وتایید نمی کند ومخاطبین می توانند با ارسال یادداشت آن رانقد کنند

پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوب faryadejonoob.ir

ضمن احترام به اقای پرواز به دلیل دوستی و راوبط خانوادگی از قدیم الایام داشته ایم
اما بر عملکرد ایشان نقد جدی وارد است که به صورت مختصربه شرح ذیل بیان می گردد
دردو سال همراهی با احمدی اصولگرا و نظری یک جانبه گرا از کدام ظرفیت اصلاح طلبان بهره گرفت ؟
طی دوسال مدیریت احمدی راه بر روسای ستاد روحانی در استانداری بسته شد و سخت ترین دوران بر حامیان دولت و اصلاح طلبان شناسنامه دار گذشت
اقای پرواز جز سکوت و همراهی با طیف اقلیتی در کهگیلویه ،کدام مراوده ونشست را با اصلاح طلبان بویراحمد و دنا وگچساران داشت ؟
ایشان بارها اعلام کرده بود یک روز بعد رفتن احمدی نخواهد ماند، همان روزی که احمدی با اجبار بقچه اش را بست و رفت بهتر بود؛ ایشان هم بار وبنه اش را در قم می انداخت .
می توان شعار اصلاح طلبانه ی دهان پر کن داد اما افراد را در مقام عمل وجایگاه باید به قضاوت نشست
دامن زدن به اختلافات اصلاح طلبان در کهگیلویه از نقاط برجسته ایشان در دوران مدیرکلی سیاسی ایشان است.
در بویراحمد و دنا هیچ نیروی شاخص و شناخته شده ای از حامیان لیست امید به کار گرفته نشد .
در گچساران هم وضع به همین روال پیش رفت .
اقای پرواز زیر سایه نظری معاون سیاسی به طور کامل گم بود حتی نتوانست فرمانداری باب میل خود در کهگیلویه ودرگچساران پیشنهاد دهد ویا بر کرسی بنشاند
دوسال فرصت برای یک مدیر در سطح استانی کافی است
به قول شاعر *دوصد گفته چون نیم کردار نیست*
به هر روی شرایط سیاسی ومدیریتی در سطح استانداری تغییر کرده وتیم احمدی باید جای خود را به تیم کلانتر بسپارندو متاسفانه بعضی این تغییر را متوجه رئیس ستاد روحانی در استان می دانند که کذب محض است و علت این تغییر را در درون پرواز باید جستجو کرد نه شخص یا اشخاص دیگری

به قلم ؛دکتر علیرضا دمساز نرمابی