به گزارش فریاد جنوب، آتش سوزی در فصل گرما در دامنه طبیعت و پسماند مزارع هر ساله روی می دهد و بر اثر آن بخشی از مراتع و جنگل ها تخریب می شود.

در این میان دستگاه های عضو ستاد مدیریت بحران وظیفه دارند با هماهنگی و تعامل برای مهار آتش‌سوزی از امکانات و تجهیزات و نیروی انسانی استفاده کنند تا خسارات ناشی از آتش‌سوزی به حداقل ممکن برسد.

مشارکت اجتماعی سازمان های مردم نهاد نیروهای مردمی و بسیج نیز باید در راستای مهار آتش‌سوزی بکار گرفته شود.

با توجه به اینکه آتش‌سوزی های شهرستان کهگیلویه معمولا در بخش مرکزی به وقوع پیوسته است ظرفیت دهیاران در اطفای حریق و کمک به دیگر نهادهای ستاد مدیریت بحران به خوبی مورد استفاده قرار گرفته است و در هر مورد آتش سوزی با بسیج نیروی محلی و بکارگیری خودروی آتش نشانی روستای دستگرد به مهار آتش کمک کردند اما در برخی از رسانه هایی که خدمات و عملکرد جمعی را به نفع شخص و یا اشخاص مصادره می کنند خدمات دیگر دستگاه ها و مسولان نادیده گرفته می‌شود و به خدمات بخشدار و دهیاران بخش مرکزی کوچکترین اشاره ای نکرده و مورد توجه قرار ندادند.

این در حالی است که در مواقع وقوع حادثه آتش نشانی همه دستگاه ها اعم از جهاد کشاورزی، منابع طبیعی، پایگاه های مقاومت بسیج، نیروهای محلی و دیگر دستگاه ها و نهادها در کنار هم حضور دارند و به وظایف خود عمل می کنند.

بخش مرکزی کهگیلویه با جمعیت ۲۴۵۱۰نفر جمعیت دارای سه دهستان دشمن زیاری،حومه غربی و حومه شرقی است و بیش از ۱۴۰ روستا با ۷۶ روستای دارای شورا و ۶۴ دهیاری است.