09171417055پذیرش آگهی و تبادل خدمات با کانال های و سایت های دیگر              
r_search r_search

نوسازی درجامعه بویراحمد/ ملا قباد نیک اقبال پایه گذار اصلاحات ونوسازی فرهنگی در بویراحمد ودنا | فریاد جنوب | فریادجنوب

کد خبر: 13513
تاریخ انتشار: ۱۱ اردیبهشت ۹۸ - ۱۲:۳۶

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،یکی از مخاطبین گرانسنگ این پایگاه به بهانه گرامیداشت  روز معلم مقاله ای تحت عنوان  نوسازی درجامعه بویراحمدوپیشرفت علم وآگاهی دربویراحمد ودنامدیون ملاقباد نیک اقبال پایه گذار اصلاحات ونوسازی می باشد در اختیار این پایگاه قرار داده که عینا منتشر می گرددواین پایگاه بخش یا تمامی از آن را […]

نوسازی درجامعه بویراحمد/ ملا قباد نیک اقبال پایه گذار اصلاحات ونوسازی فرهنگی در بویراحمد ودنا

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،یکی از مخاطبین گرانسنگ این پایگاه به بهانه گرامیداشت  روز معلم مقاله ای تحت عنوان  نوسازی درجامعه بویراحمدوپیشرفت علم وآگاهی دربویراحمد ودنامدیون ملاقباد نیک اقبال پایه گذار اصلاحات ونوسازی می باشد در اختیار این پایگاه قرار داده که عینا منتشر می گرددواین پایگاه بخش یا تمامی از آن را رد یا تایید نمی کند ،لذا مخاطبین می توانند آن را نقد کنند

نظریه پردازان علوم اجتماعی آقایان « ولزل واینگلهارت» درکتاب « تحول فرهنگی درجامعه ی پیشرفته ی صنعتی » مدلی ازتوسعه ی انسانی درچارچوب نظریه ی نوسازی راطرح کرده اند که توانسته است ، سه فرایند توسعه ی اجتماعی – اقتصادی ، نوسازی فرهنگی ودموکراتیک شدن رابه عنوان فرایندهای اصلی تغییرات اجتماعی بیان کنند.
این دو نظریه پرداز معتقدند که توسعه ی انسانی « فرهنگ» رانیز دربر میگیرد.
ابتدای سخن سوالی رامطرح ودرآخر به نتیجه میرسیم.
آیا جهت توسعه ی اقتصادی -اجتماعی وگذار به مرحله ی دموکراتیک ،نوسازی فرهنگی لازم هست؟
ولزل در مطالعه ای که درجوامع صنعتی وپیشرفته انجام داده به این نتیجه رسیده است که « تاثیر نوسازی همراه با تحولات فرهنگی موازی که درجامعه رخ میدهد ،بیشتر میشود وزودتر به نتیجه میرسد».
یکی از دلایل ناکامی درطرحهای توسعه ی اجتماعی برمیگردد به بی توجهی به توسعه ی فرهنگی.
حالا این بحث را در یک مدل منطقه ای مورد مطالعه قرار میدهیم.
منطقه ی انتخاب شده حوزه ی بویراحمد میباشد و بازه زمانی ان به اوایل سده ی ۱۳۰۰ برمیگردد.
قبل از روی کار امدن رضاشاه مدارس درایران بصورت مکتبخانه بودند وحالت سنتی داشتند. درزمان ناصرالدین شاه به همت امیرکبیر مدرسه دارالفنون بصورت جدید تاسیس شد. ودرزمان رضاشاه نیز برمدارس به شیوه جدید افزوده شد.
اوایل قرن ۱۴ منطقه ی بویراحمد طبق نوشته های تاریخ نویسان وشواهدعینی ، ( که بعضی راویان هنوز در قید حیات هستند) محل تاخت وتازهای خوانین منطقه وهمزمانی با اوایل حکومت رضاشاه بود.
مهمترین سیاست حکومت وقت نیز ایجاد یک حکومت مرکزی قوی و آرام نمودن روسای طوایف وایجاد یک جامعه ی مدرن به سبک امروزی بود.
یکی از خوانین منطقه که ازهوش وذکاوت بالایی برخوردار بود ودرمنطقه ی سیسخت نیز دست به ابداعاتی درزمینه کشاورزی وعمران وآبادی زده بود ،به فکر نوسازی فرهنگی درمنطقه ی خود می افتدکه از رییس حکومت وقت درخواست آموزگار مینماید.
درخواست وی ،باتوجه به گزارشاتی درمورد اقدامات ایشان درزمینه عمران وابادانی که از طریق نماینده دربار توضیح داده میشود ،مورد قبول رضاشاه واقع و از طرف دربار اقای مجیدی بعنوان اولین معلم همراه قبادخان به منطقه بویر احمد فرستاده میشود.
اولین مدرسه بنام مدرسه حافظ درسیسخت دایر میشود.
ازین زمان اولین اصلاح گر اجتماعی ،حرکت خودرا به سمت نوسازی فرهنگی در منطقه ی خود آغاز کرده است.
قبل از نوسازی فرهنگی ،اصلاحات اقتصادی واجتماعی صورت گرفته ازقبیل :پی ریزی محل سکونت بانظم خاص، ایجاد کشاورزی وباغها وتاسیس جداول ابیاری ودعوت از صاحبان حرف گوناگون واستقرار درمنطقه ،که تمامی این اقدامات مقدمه ی نوسازی اصلی درزمینه ی فرهنگی هست وانهم نوسازی درزمینه ی سواد که یکی از ابعاد نوسازی فرهنگیست.
درتوسعه ی فرهنگی هدف اصلی رسیدن به توسعه ی انسانی است .انسانهایی پویا ، سرزنده و آگاه .
یکی از راههای پیشرفت جامعه توسعه ی فرهنگیست، عدم توجه به بعد فرهنگی ، توسعه ی اقتصادی رانیز مختل میکند.
یکی ازمهمترین ابزارهای توسعه ی فرهنگی ، آموزش وسواد هست. دموکراتیزه کردن فرهنگ نیز به معنای ایجادزمینه جهت استفاده همگانی از فرهنگ میباشد.
پس به جواب مطلوب پرسشمان رسیدیم.
درمنطقه برخی شرایط وزیرساخت نوسازی فرهنگی مهیا هست .این شرایط شامل نوسازی اجتماعی -اقتصادی میباشد که همان بهبود شرایط اقتصادی ( عمران وابادی وکشاورزی) وایجاد شغل درمنطقه هست. این اقدامات مورد خوشایند رییس حکومت وقت قرارمیگیرد . یکی از ابزارهای نوسازی فرهنگی توسط اصلاح گر درخواست میشود(معلم).
این ابزار دراختیار همگان قرارمیگیرد. اموزش آغاز وسفیران اموزش به مناطق دیگر اعزام میشوند.
این یعنی دموکراتیزه ونهادینه کردن فرهنگ سواد وآموزش.
پس نتیجه میگیریم تقریبا یکی از شرایط نوسازی واصلاح درجامعه ی بویراحمد مهیا میگردد. گرچه مشکلات فراوانی هست ولی سوادآموزی به همت مرحوم ملاقباد نیک اقبال در نخستین سالهای ۱۳۰۰ دربویراحمد نهادینه میشود. که نتیجه ی این نوسازی تربیت نسلهای آگاه وپیشرفت علمی درمنطقه میباشد. اکنون میبینیم در سطح ایران وجهان بزرگانی ازین منطقه هستند که درحرفه های مختلف رشته های پزشکی ،علوم انسانی وعلوم فنی حرف اول را میزنند.
به جرات میتوان گفت پیشرفت علم وآگاهی دراین منطقه مدیون پایه گذار اصلاحات ونوسازی دربویراحمد میباشد.(مرحوم ملاقباد)
سهیلا نیک اقبالی
فرهنگی»

نویسنده: mousavi
نظرات بینندگان
 1. نوادگان گفت:

  به حق پایه گذار فرهنگ و زندگی مدرن در حوزه بویراحمد قباد خان میباشد.

 2. ایلیاتی گفت:

  سلام و عرض ادب .بر اینکه مرحوم قباد خان مثل دیکر خوانین نبوده شکی نیست و بدتبال اشاعه فرهنگ بوده .احسنت بر این چهره فرهنگی چه خوب شد که اسمی از این مرحوم اورده شد تا نسل جدید با ایشان و خدمات ایشان اشنا شوند

 3. صداقت گفت:

  واقعا مردم سی سخت فرهنگشون و اینکه در دانشگاهها مطرح هستند رو مدیون این اقا هستند .روحش شاد

 4. بویراحمدی گفت:

  درود بر نویسنده
  همیشه پدران ما برایمان تعریف کردند که مرحوم ملاقباد بجای تفنگ ازشاه درخواست معلم کرد واولین معلم منطقه رو ایشون به اینجا اوردند روحشان شاد

 5. اشنا گفت:

  درود براین بزرگمرد

 6. دیدگاه گفت:

  مطلب از لحاظ جامعه شناختی بسیار عالی وعلمی بیان گردید
  ایشان پایه های نوسازی را بخوبی ایجاد کردند وسواد را درمنطقه نهادینه نمودند

 7. همشهری گفت:

  اهمیت اقدام مرحوم ملا قباد درزمانیکه شرایط مملکت و به ویژه بویر احمد که گرفتار درگیری های درون وبرون ایلی بود وبنوعی برای ماندن باید وارد دسته بندی ودسته سازی وغارت ویا دفاع و… میشدند معلوم می شود که تغییر نگرش وسمت سوی مخالف با جریان مسلط کاری بود کارستان .یادش گرامی باد

 8. رضا گفت:

  ملا قباد سی سختی فقط در حوزه سی سخت ربطی به بویراحمد نداشت ثانیا ملا قباد نه قباد خان

 9. ناشناس گفت:

  سلام خدمت تمامی بزرگواران دراین که قباد خان بنیان گذار نوسازی فرهنگی در سی سخت بوده سخنی به گزاف نگفته ایم ولی اگر کمی منصفانه تر بیندیشیم باید او را پایه گذار فرهنگی تو در کل منطقه بدانیم و همیشه قدردان زحمات و کارهای او باشیم

 10. همشهری گفت:

  سلام خدمت تمامی بزرگواران دراین که قباد خان بنیان گذار نوسازی فرهنگی در سی سخت بوده سخنی به گزاف نگفته ایم ولی اگر کمی منصفانه تر بیندیشیم باید او را پایه گذار فرهنگی تو در کل منطقه بدانیم و همیشه قدردان زحمات و کارهای او باشیم

 11. دختران گفت:

  درود و احسنت برشما که مطالب جالب و آموزنده درباره ملا قباد گذاشته اید اگر چه مرحوم ملا قباد برای خیلی ها حتی در استانهای دیگر شناخته شده هستن ولی از شما کمال تشکر را داریم که این مقاله بسیار زیبا وآموزنده را بیان نمودید

 12. محمدرضا گفت:

  سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز مرده انست که نامش به نکویی نبرند
  روحش شاد با این زیربنایی که تاسیس کردند

 13. شهامت ..م گفت:

  شادروان ملاقباد سی سختی در همه عرصه های سازندگی بنیانگذار بوده و مردمان این دیار همه مواهب خودرامدیون این مرد بزرگ می دانند .

 14. سپهر گفت:

  اگر چهار معلم مثل ایشون در چهار گوشه کهگیلویه و بویراحمد بود ازمنطقه محروم به منطقه فرهنگ و ادب تغییر نام میداد

 15. شهرزاد گفت:

  روحش شاد منم در کتاب بویراحمد در گذرگاه تاریخ از این اقا زیاد خوندم تعجبم که اون زمان اینقدر فدهنگی بوده و کارهای زیادی کرده

 16. کالوس گفت:

  خداوند رحمت کند این مرد بزرگ را که مایه افتخار بویراحمد میباشد در ضمن وظیفه صدا و سیما میباشد که بیشتر معرف این چنین مردانی باشد

 17. آرو نگین سبزگرمسیر گفت:

  درود به بزرگمردان ایل رئیس بویراحمد ،معمار و بنیانگذار مبارزه با بیسوادی و جهالت در عصر اوج فرهنگ اقتدار تفنگ و سرنیزه و تغییر فرهنگ قلم بر فشنگ و تفنگ ، زنده یاد ملا قباد نیک اقبال سی ختی انقلابگری در عرصه فرهنگ و تعلیم و تربیت در استان ،روحش شاد و نامش جاودان .

 18. بسطامی گفت:

  درود به نویسنده محترم
  مرحوم ملاقباد نیک اقبال بنیان گذار فرهنگ نوین در منطقه بویراحمد و دنا بود. خدمات ایشان شایسته تقدیر و گرامیداشت است. روحش شاد و یادش تا ابد گرامی

 19. ف ن گفت:

  درود وصد درود بر بزرگ مردی که جلوتر از زمانش بود وچنان تحولی در فرهنگ منطقه ایجاد کرد که اثارش همیشه ماندگار است روحش شاد ویادش برای همیشه زنده خواهد بود

 20. حسین پور محمد گفت:

  با سلام
  بسیار زیبا در مورد ایشون حق مطلب رو ادا نمودی و شاید ابن نوشته حداقل قدرسناسی درقبال دور اندیشی و خدمتگذاری این مرد بزرگ بود . مانا باشید خانم نیک اقبال

 21. قشقایی گفت:

  ملاقباد نیک اقبال بویراحمدی ،بهمن بیگی بود در ایل رئیس های سی سخت که دولت در برابر عظمت بزرگمرد ایل زانو زد و به فرموده قرآن قلم را جهت تعالی انسان برگزید سعدیا مرد نکو نام نمیرد هرگز ….

 22. باوی سرای ماندگار گفت:

  زنده یاد ملاقباد خدمات ارزنده ای در تاریخ فرهنگ استان محروم کهگیلویه و بویراحمد داشته و از مدیر کل محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش و فرمانداری بویراحمد و دنا میخواهیم بپاس خدمات ارزنده زنده یاد ملا قباد تندیس وی را در ورودی شهرهای یاسوج و سی سخت نصب نمایند و همچنین از وزیر محترم آموزش و پرورش که در روز معلم از زنده یاد بعنوان چهره ماندگار عرصه فرهنگ در کتب تاریخ یاد شوندکه افتخار همه ایلات باوی و قشقایی و بویراحمد بودند.روحش شاد

 23. اسفندیاری گفت:

  همممم اخ سی مردل گرون .البته واقعا نومش من تاریخ موند

 24. سعید گفت:

  ای کاش در آن زمان خوانین همچون استاد ملا قباد سیسختی به جای تفنگ و غارت به فکر علم و تحصیل بودند

 25. ناشناس گفت:

  اگر به زمانیکه این بزرگ مرد دور اندیش نیاز پیشرفت جامه را فرهنگ تشخیص داد توجه شو د یعنی درسنوات ۱۳۰۰ توجه شود به فکر والای شادروان.ملا قباد که.هم در اسناد دولتی وهم اذهان ملتی قباد.خان نام ویاد دارد امروز پی خواهند برد.وهمان طور که محققین نظر دارند.اندیشه وفکر.وتوانمندی ان مرحوم را در.ان عصر که جهل ونادانی وبی سوادی نه تنها در این سامان بلکه در بخش عمده ای از.ایران حاکم بود است این حرکت در ابعاد مختلف ایشان را ۱۵۰ سال جلوتر زمان خود ش میدانند احداث دبستان ورسمیت مدر سه سی سخت.هم زمان با بخشی.از.اصفهان شهرضا انجام گرفته بدور از هرگونه تعصب باید بنیان گذار علم وادب وآبا دانی عدالت اجتمائی وپایه گذار خدمت به بشریتش دانست چون از رهگذر.این تحول فرهنگی است که هم اکنون.فرزندان این دیار از همه اقشار در.خدمت جامعه هستند. بخصوص از نسل همیین انسان نوع دوست با درود به روان پاکش از همه کامنت گذاران تقدیر وتشکر.میشود

 26. بویراحمد گرمسیر گفت:

  یادشون گرامی و راهشون پر رهرو باد

 27. پزشک گفت:

  احسنت بر شما واین مطلب زیبا.روح ملاقباد خان نیک اقبال سی سختی شاد.اثرات اندیشه وعملکرد ایشان تا همیشه در سی سخت و استان و کشور جاری خواهد بود

 28. البرز نيك اقبال گفت:

  با نگاه به تاريخ فرهيختگان علمى ايران و جهان ، ميتوان بدون
  پسوند و پيشوند ، قباد نيك اقبال را بزرگ مرد فرهنگ و هنر و ادب
  ايران دانست.

 29. رئیس های گچساران و آرو گفت:

  درود خدا بر آزادمردان و بزرگمردان ایل رئیس
  اسطورها یی همچون ملاقباد نیک اقبال سی سختی
  که در عصر تیشه و تبر با سلاح علم و دانش در صدد ارتقا سطح آگاهی مردم منطقه بود
  ایل بزرگ ییس به سترگمردان عزتمند خود افتخار میکند
  و یکی از دلایل رشد علمی بخصوص در حوزه شهرستان دنا
  رییس ملا قباد سی سختی مرد روشنفکر و دانشمند عهدخود بوده است که یادشان جاودانه باد

 30. ناشناس گفت:

  تاریخ را باید به پای بزرگان نوشت.انسانهای بزرگ لایق ستایشن وباید نامشان زنده نگه داشته بشه.سپاس از این صاحب قلم

 31. در جواب رضا گفت:

  با نگاه به فرهیختگان علمی ایران و جهان . قباد نیک اقبال. بدون پسوند و پیشوند .
  از بزرگان تاریخ فرهنگ و هنر و ادب ایران زمین است.

 32. بویراحمدی گفت:

  درجواب رضا دران زمان هیچ مدرسه ای ومعلمی دربویراحمد نبود اقای مجیدی اولین معلم رسمی بودند وبزرگانی روتربیت کردند که درهمه ی مناطق فرستاده شدند وبعد مدرسه تلخسرو دایر گردید پس باهمت این مرد بزرگ بوده
  بیایید واقع بینانه به مسایل نگاه کنیم وقدر گذشتگانمان رابدانیم
  حالا پسوند وپیشوند خیلی مهم نیست ولی ایشون هم ازمردان بزرگ روزگار خودبوده وقسمتی از تاریخ بویراحمد را نیز رقم زده است

 33. حسینیان یاسوج گفت:

  درود بر این قلم شیوا
  قبادخان تنها خان دور اندیشی بود که توانست سواد را درخانواده خودش نهادینه کند واینکه به ملاقباد معروف شد چون باسواد بود الان نیز کار ماندگاری که انجام دادن خیلی مهم هست
  وما همه افتخارمیکنیم که نسلی اگاه درهمه زمینه ها دارد
  بهترین پزشکان ازین خانواده هستند که نامشان درجهان میدرخشد

 34. طاهری بویراحمدی گفت:

  چرا شماها دوس دارید سیسخت را از بویراحمد جدا بدانید سیسخت نگین علم وسواد بویراحمد هست
  روحش شاد خان دوراندیش

 35. سعید نصرتی گفت:

  منشا اثر بودن یعنی قباد خان نیک اقبال
  همه چیز کلمه اس
  بعد از چندین دهه هنوز اثر اون یک کلمه ای که در جواب شاه گفت مونده:
  “معلم”

 36. تهران گفت:

  درود بر بزرگمرد تاریخ.خوشنامی ملا قباد خان نیک اقبال نه تنها در ایران بلکه در کشورهای دیگه هم میدرخشد.

 37. دنا بانو گفت:

  بسیار زیبا نگارنده این متن شخصیت بارز ارزشی و فرهنگی بزرگ مردی را به تفسیر کشیده است…چه خوب است از طوایف مختلف به بهانه ی مختلف کار بزرگ مردان بویراحمد و لر به همگان معرفی گردد.

 38. صفایی گفت:

  درود بر این مرد بزرگ و بزرگان ایل و دیارم
  بحق که ایشان این استان را متحول کرد و پایه گذار عمران و علم و کشاورزی بوده اند
  روحشان شاد یادشان گرامی

 39. دنا گفت:

  روحش شاد و یادش تا ابد گرامی

 40. سی سختی گفت:

  با سلام واحترام به تمامی انسانهای شریف واصیل استانمان که با منش ودور اندیشی واقعیتها را که پیش زمینه ترقی وتعالی وگذ ر از عقب ماندگی دانستنه واز خدمات فرزندی از قوم لر یاد نموده اید شادروان ملا قبادنیک اقبال درزمانی بفکر برون رفت از عقب ماندگی این سامان افتاد حتی نزدیک ترین مکان به پایتخت کشور بطور مدون دنبال علم ودانش نبوده ودولت هم اهمیت نمی داد در حالی که خود وفرزندانش تحت نظر وتحت الحفض بودند اقدام به مطرح نمودن خواسته خود یعنی معلم برای ریشه کنی جهل وبیسوادی که ریشه عقب ماندگی بود نمود زمان این در.خواست از دولت وقت حدود یک قرن پیش.است باید به.چنین دور اندیشی بالید که امروز نسلهائی از ان با سوادان اول ونسلهای بعدی در استان صاحب علومی.هستند که در سطح جهان مشهورند ومی درخشند. چه میراث گرانبهائی در دنیا بالا.تر.از.این رشد وتعالی خواهد بود که نام وآوازه تحصیل کردگان لر در دنیا مطرح باشد فرزندان لر تعلق به همه طایفه وگروه دارد خدمت قابل تحسین وماندگار بزرگ مرد قوم لر شادروان ملا قباد نیک اقبال سی سختی بنیان گذار فرهنگ نوین را ارج می نهیم وهزاران درود به این اندیشه بشر دوستانه وتحول نکرش می فرستیم یاد ش گرامی

 41. دنای سربلند گفت:

  توانا بود هر که دانا بود. زدانش دل پیر.برنا بود ودرجای دیگر.باید به این.شعر بسنده کر د که گفته اند.خدارا بر.ان.بنده بخشایش است که خلق از وجودش در اسایش است حرکت خوب باسوادی که ایجاد.فرهنگ وشروع اموزش کلاسیک در صد سال قبل توسط مرحوم ملا قباد سی سختی در ایران ان زمان کاری بدیع وبی همتا ست بانی رشد فرهنگی وزمینه های سازندگی روحت شاد که آرزوهایت روز بروز فراگیر تر می شود جامعه از مرایای علم بهره مند

 42. فرید یزدان پناه گفت:

  اقامحمد خان قاجار گفت اگر می خواهی برگرده مردم حکومت کنی .بگذار مردم هم گرسنه باشند و هم بی سواد….درست است که حکومت رضاشاه پهلوی با خلاقیت و درخواست ملا قباد سیسختی که نمونه تحول خواهی و روشنفکری بویراحمد بود که مورد تحسین می باشد و نتیجه اش هم برثمر نشست و پذیرش چنین ایده ای هم بواسطه همان برنو بدستان بویراحمدی بود که شاه را در قبال هم چی درخواستی جامعه عمل می پوشاندو دز صورتی که شاه هزاران هزار ادم های تحصیل کرده را به سلاخی کشاند و در مورد بویراحمد قضیه کمی متفاوت است.و اگر هم همچنین درخواستی از سوی ملا قباد صورت نمی گرفت ممکن نبود که اینده بویراحمد چطور رقم می خورد….وبهر حال همچی تفکر هم نتیجه اش به سی سخت بیشتر سرایت کرد که بهترین وبالاترین درجات تحصیلی و تخصصی متبلور و به بقیه جاهای استان هم سرایت کرده و جای تقدیر وتشکر داره از نویسنده محترمه واین دست مسولین استانی می بوسه که بزرگداشتی درمفام معلم نمونه و یادگار از ملا قباد بعمل اورند…

 43. ناشناس گفت:

  احسنت ..عالی ….درود برنویسنده محترمه خانم نیک اقبال

 44. فرید یزدان پناه گفت:

  سلام ودرود برنویسنده خوش،ذوق……..عالی نوشتی

 45. فرید یزدان پناه گفت:

  احسنت