به گزارش فریاد جنوب،ستار هدایتخواه نماینده ادوار مجلس پیروزی مهدی روشنفکر را تبریک گفت.

در این پیام آمده است: جناب آقای دکتر مهدی روشنفکر
منتخب محترم مردم شریف شهرستان‌های بویراحمد و دنا در یازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی موفقیت جنابعالی را در کسب اعتماد و رأی اکثریت مردم تبریک می‌گویم.

گرچه پذیرش مسؤولیت‌ها در نظام جمهوری  اسلامی تحمل بار امانتی سنگین و طاقت سوز است که برای حامالن آن باید طلب صبر نمود، ولی در هر حال سرمایه اعتماد مردم و توفیق خدمت ، نعمتی است که باید شکرش را که همانا  خدمت صادقانه و مجدّانه است به جا آورد.

لازم به یادآوری است که مجلس یازدهم اولین مجلس چله دوم انقلاب و مجلس تحقق بخش اهداف بیانیه گام دوم می‌باشد که همانا ایجاد تمدن نوین اسلامی و آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظمی است ، انتظارات از این  مجلس بسی بالا و والاست.

اینجانب با توجه به تجربه دو دوره نمایندگی و شناختی که از آسیب‌ها و چالش ها و نیز ظرفیت‌های مجلس دارم تجارب خود و انتظاراتی را که از این مجلس می‌رود در وقتی دیگر در قالب پیشنهادات و راهکارهای عملیاتی برای همه نمایندگان محترم مجلس یازدهم عرضه خواهم کرد.

لازم به گفتن نیست که جنابعالی اکنون فقط نماینده ۶۵ هزار رأی دهنده به شخص خود نیستید بلکه نمایند حدود ۱۱۱ هزار رأی دهنده به سایر کاندیداها و حتی نماینده حدود ۱۰ درصد قریب به پنجاه هزار نفر( واجدین شرایط رأی هستید که به هر دلیل نتوانستند در این حماسه ملی شرکت کنند، بر همین اساس انتظار می‌رود جنابعالی که ندای وحدت سر داده‌اید این یکصد و شصت هزار نفر از مردم را در کنار ۶۵ هزار از هواداران خود دیده و برای پیگیری مطالبات به حق آنان هم تالش نمائید.

ضمن تبریک مجدد برای شما آرزوی موفقیت در انجام مسئولیت خطیر نمایندگی مردم را دارم.