به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب همایش بزرگ سادات امام زاده علی علیه السلام به میزبانی بزرگ مرد سادات امام زاده علی میرزا محمد علی داورپناه روز سه شنبه ۲۲ بهمن ماه ساعت ۴ عصر نرسیده به فلکه جهاد جنب پلیس+۱۰ برگزار می شود.
گفتنی است طبق گزارشات؛ سادات امام زاده علی علیه السلام در این دوره از انتخابات حمایت بی سابقه ای از محمد موحد خواهند کرد.

  • نویسنده : سیدجواد تقوی