پایگاه خبری فریاد جنوب ؛اطلاق واژه ی” آرامستان” به جای” گورستان”، باور عمومی نسبت به آنها در حال تغییر است و برای عموم مردم دیگر گورستان جایی به دور از شهر و متروکه نیست که تنها مقبره ی افراد متوفی در آن قرار گرفته باشد، بلکه این اماکن به جایی برای گذراندن وقت ، فضایی معنوی برای آرامش و تعقل و تعمق در بحبوهه زندگانی سخت ماشینی و مکانیکی نیز تبدیل شده است.
از این رو پرداختن به ساماندهی و یکپارچه سازی آرامستان ها ضرورتی است که لازم و حیاتی به نظر می رسد.
نوع خدمات رسانی سازمان آرامستان های شهرداری به علت شرائط ویژه ی آن –که با متوفی و بستگان عزادار آن در ارتباط است – آن را از سایر سازمان های شهرداری متمایز می کند.
طراحی و ساماندهی معماری گورستان باید به صورتی باشد که از لحظه ی ورود اتومبیل حمل متوفی تا آخرین لحظه ی خروج همراهان ، درتشریفات تدفین و به خاک سپاری و انجام امور اداری مربوطه ، مشکل و مانعی به وجود نیاید . تعریف محوطه ی پارکینگ برای اتومبیل همراهان و محلی برای حضور مشایعت کنندگان ، سالن برگزاری نماز و مسیر ویژه ی مشایعت متوفی از مواردی است که باید در طراحی آن دقت وتامل نمود

همچنین آرامستان ها را باید شکلی از پارک در نظر گرفت و در طراحی فضای سبزآن موارد زیادی از قبیل نوع درخت ، شکل و پوشش گیاهان ، سیستم آبرسانی ، میزان باد و شرایط جوی و هرس درختان و چمن موجود را در نظر گرفت.

موارد یاد شده در تخصص گروه های کارشناسی فضای سبز است که باید در تمامی آرامستان ها این موارد به دست کارشناسان مربوطه سپرده شود ؛ چرا که پرداختن به تمامی این موارد فراتر از وظایف سازمان آرامستان هاست.مسایلی مانند بهبود و زیباسازی محیط ، آب نماها ، حوض ها ، میادین، مجسمه ها و یادمان ها، تابلوهای راهنمایی و رانندگی و تابلوهای معرفی بخش های مختلف آرامستان ، از جمله مسایلی است که باید به دست دیگر نهادها و سازمان های شهرداری ها و گروه های کارشناسی آنان مرتفع گردد.
برپایه ی همین گزارش, بانگاهی به آرامستان شهر یاسوج ،به عینه مشاهده خواهد شد که هنوز این آرمستان در همان اصطلاح گورستان مانده و تدبیری از متولیان آن جهت تبدیل آن به مکانی برای آرامش ،تعقل وتعمق تبدیل نگردیده است
از جابجایی اجساد تا حفاری غیر کارشناسی بنابه موقعیت فصل سرد سال از پدیده های نادر ی است که  نشان از سوء مدیریت دراین آرامستان هست ،متولیان امر جهت رفع مشکل وایجاد راهکاری متناسب ،در جوابیه های خود به دنبال پاک کردن صورت مساله هستند وتاکنون مدیریت گورستان شهریاسوج دراین خصوص جوابگو نبوده وحتی در خبری به نقل از ایسنا، ایشان جهت آلام درد خانواده دو متوفی جابجا شده اذعان کردند ،دست صاحبان این دوجسد جابجا شده را به نشانه ی معذرت خواهی بوسیدم ،گرچه این عمل نزد قوم نجیب وبا اصالت لر امری پسندیده هست ،ولی ای کاش جهت تسکین آلام درد مردم این شهروبه دست آوردن اعتماد مردم نجیب وباصلابت دیارمان ، محترمانه ازاین مسئولیت خداحافظی می کردند وسکان مدیریت را به اهلش می سپردند.
تا مادامی که قدرت سهم خواهی و تقسیم مسئولیت ها در بدنه ی شورای شهروشهرداری یاسوج حکم فرماهست باید شاهد این چنین اقدامات غیر اصولی درسطح شهریاسوج باشیم،چراکه هر عوامی به خوبی می داند فصول سرد سال ،زمان توسعه وحفاری و….نیست ،چون جهت ترمیم وبه سرانجام رسانیدن آن تابع وضعیت جوی استان خواهیم بود.
سوالی که ذهن نگارنده را مشغول کرده این هست که مدیریت گورستان شهریاسوج سهم کدامیک از اعضای شورای شهر بوده وقطعا مخاطبین گرانسنگ این پایگاه که اطلاعات دقیقی ازاین مهم دارند باگذاشتن کامنت اشاره خواهند نمود.

براساس همین گزارش ، بنری جلوی درب این گورستان باتیتری جالب نصب شده که ، ازتاریخ ۹۷/۷/۱۵تااطلاع ثانوی (جای تامل)به دلیل انتقال لوله ی گاز ،گسترش شبکه ی برق وتعویض کامل انشعابات آب ازگرفتن مراسمات سوم ،هفتمین وچهلمین روز در این مکان جدا خودداری کنید
امروز دقیقا ۲۰روز ازاین موضوع می گذرد و گورستان شهر یاسوج با حفاری های غیر کارشناسانه به آینده ی مبهمی دل خوش کرده که قطعا با شرایط جوی واطلاعات هواشناسی، امیدی به رفع این معضل نیست ،گرچه در توضیحات این بنر غلوی صورت گرفته که مسئولین خود باید جوابگو باشند.
مسئولین ومتولیان امربه استقبال خواب زمستانی رفته اند و نمی دانند روزانه در این مکان ،شاهد تشییع وتدفین درگذشتگان این استان ،خاصه شهر یاسوج می باشیم.

امید می رود  مدیریت گورستان ،شورای اسلامی شهر وشهردار شهر یاسوج حداقل جهت رضای خدا دراین خصوص پاسخگوی مردگانمان باشد چراکه توجه به اموز زنده هایمان خیری نیست

“فریادجنوب ،رسانه ی مردم”