مطلب زیر ارسالی مخاطبین فریاد جنوب میباشد و تمامی یا بخشی از آن تایید یا رد نمیشود
فریاد جنوب : جناب حجه الاسلام میرمحمدی، اخیرا مصاحبه ای پیرامون انتخابات مجلس پیش رو در استان انجام داده اند.
هرچند در نگاه اول اینگونه بنظر می آید که به عنوان یک فرد سیاسی عقیده ی شخصی خویش را ابراز می کنند، لیکن شوربختانه یا عامدانه دم خروس حضرت ایشان از بندبند مصاحبه بیرون می زند!
گویی فریاد فرو خورده ای در گلو دارند که بانگ بر می آورد:
آی اهالی، تنها گزینه ی بدرد بخور، منم من!

توجه خوانندگان فهیم این قلم را به چند نکته در مصاحبه کذایی ایشان جلب می کنم تا وجدان های بیدار خود نتیجه گیری کنند:

نخست، نامزدهای شاخص اصلاح طلب را که دارای مقبولیت و رای آور هستند را رد صلاحیت شده قلم داد می کند و از این گزاره ی مبهم به نفع خود بهره برده و می فرمایند:
«خود ما هم یکی از آنان بودیم و البته ما را هم ردصلاحیت کردند»!
حال اینکه ایشان خود را با چه متر و معیاری اصلاحطلب «رای آور و شناخته شده» خوانده اند یا اساسا در کدام میدان آزموده شده اند، جای سوال است که البته پاسخ این سوال برای عقلا، چندان محلی از اعراب ندارد !

در مرتبه بعد، بشدت سعی در آن دارند تا اصلاح طلبان را درجه بندی کرده و به این نتیجه برسند که دسته ای دیگر از اصلاح طلبان نیز، چون رای قومیتی ندارند، پس شانس پیروزی ندارند، لذا از این گزاره نیز به نفع حضرت خود بهره برده تا اعلام کنند که در میان این دسته از اصلاح طلبان نیز تنها و تنها شخصی که شانس پیروزی دارد خود ایشان است؟!

در ادامه و با نیت خوانی، دسته ای دیگر از اصلاح طلبان را کشف نموده اند، که جدیدا قصد ورود به عرصه انتخابات را دارند.
هرچند به زعم خود و البته لطفی که به جریان اصلاحات می کنند و نیز به خاطر «حفظ اخلاقیات» از آنها نام نمی برند!
این دسته را هم چون در میان مردم حضور نداشته اند، فاقد شانس دانسته و آنان را نیز از گردونه ی رقابت خارج می دانند!
در اینجا با احتمالی قریب به یقین حاج آقا حضور خود در پشت میز «مدیرکلی امور اجتماعی استانداری» و ریشه کن کردن معضلات اجتماعی! در استان به دست خود یا حضور پر رنگ خویش در انواع راهپیمایی ها را «حضور در میان مردم» پنداشته اند! و از این حیث نیز نامزدی شایسته تر از خود برای نمایندگی متصور نیستند!

حاج آقا میرمحمدی در ادامه پا را از این نیز فراتر گذاشته و با پیش بینی و احتمالا غیب گویی اعتقاد دارند:
«امکان اتحاد بین دو طیف منطقیان و لاهوتی در کهگیلویه بزرگ وجود ندارد»!
پس این نسخه را می پیچند:
«جز اینکه شخص بی طرفی ورود پیدا کند و کاریزما باشد و سابقه یا گرایشی به این دو طیف(شخص) نداشته باشد و از سبد آرای بالایی هم برخودار باشد»!
و بدینگونه احتمالا حضرت ایشان در کهگیلویه ی بزرگ نیز تنها شخصی را که از این خصوصیات برخوردار است، فقط خود بزرگوارش می داند! پس با ترساندن در لفافه ی اصلاح طلبان آن حوزه، هر راهی جز برگزیدن خود را به فاجعه ی پیروزی سردار هاشمی یا نماینده اسبق کهگیلویه پیوند می دهد!

کاکل از بالابلندی رتبه ای پیدا نکرد
زلف، از افتادگی قابل به مشک و عنبر است

صائبا عیب خودت گو، عیب مردم را مگو
هر که عیب خود بگوید، از همه بالاتر است