شهردار شهر یاسوج در پیچ اینستاگرامی خود از پیشرفت ۶۰ درصدی نصب تیرهای عرشه پل چهارم بشار (امام سجاد (ع)) یاسوج خبر داد

به گزارش فریاد جنوب ؛ مقدم درپیچ اینستاگرامی خود چنین توضیح داده ، در ادامه اجرایی پروژه پل چهارم بشار هم اکنون نصب تیرهای فلزی دهانه ۳-۲ این پل در حال انجام است.

نصب تیرهای فلزی دهانه دوم و تیرهای بتنی دهانه اول به پایان رسیده است.

این پروژه طی یکسال و نیم گذشته ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است که هم اکنون پیشرفت کل پروژه بیش از ۹۰ درصد است.

پل چهارم بشار یک پروژه مهم در جهت کاهش ترافیک شهر یاسوج است که در این دوره کاری شهرداری بدون یک روز تعطیلی و بدون وقفه  در حال اجرا است