*چالش امشب*
هر کی رکورد زد عکس بگیره بگذاره
سطح بینایی شما مثل کدام جاندارhttp://dl.payamneshan.com/eye.html است ؟
(در لینک زیر این تست را انجام دهید)

http://dl.payamneshan.com/eye.html