سال تحصیلی جدید ۱۶۱ هزار دانش آموز پسر و دختر در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم روانه کلاس درس شدند.این تعداد دانش‌آموز در سه هزار و ۲۰ مدرسه و در قالب ۹ هزار و ۱۲۱ کلاس مشغول تحصیل شدند

پایگاه تحلیلی خبری فریادجنوبfaryadejonoob.ir

آمار موجود و بررسی ها نشان می دهد بیشترین مشکل فضای آموزی در این استان مربوط به شهرستان بویراحمد است.

مهاجرت بی رویه از سایر مناطق استان به شهرستان بویراحمد اکنون در بخش آموزش به یک معضل جدی تبدیل شده است

مسئولان آموزش و پرورش و مدیران استانی اگر برای حل این معضل در کوتاه مدت و بلند مدت چاره اندیشی نکنند مسیر شیوع آسیب های اجتماعی از کانال آموزش شتاب گرفته و دامن خانواده های بسیاری را آلوده می کند.

جمعیت شهرستان بویراحمد از مرز ۳۰۰ هزار نفر گذشته و کمتر از نیمی از جمعیت استان را شامل می شود.

در یاسوج مرکز شهرستان بویراحمد و همچنین استان کهگیلویه و بویراحمد براساس آمار رسمی هم اینک به افزون بر ۲۵۰ هزار نفر خدمات رسانی می شود در حالی که جمعیت این شهر از ۱۵۰ هزار نفر کمتر است.

حدود ۷۰ هزار نفر از جمعیت دانش آموزی کهگیلویه و بویراحمد در بویراحمد تحصیل می کنند یعنی نزدیک به ۵۰درصد دانش اموزان استان در این شهرستان زندگی می کنند.در حالی که از نظر فضای آموزشی ،تربیتی ، ورزشی و … همگام با رشد جمعیت دانش آموزی،فکری برای شهرستان بویراحمد نشده است.

رشد جمعیت دانش آموزی در شهرستان بویراحمد به مرز انفجار رسیده است باید با برنامه ریزی اصولی با انفجار این بمب خاموش جلوگیری کرد که در آن صورت تر و خشک یک جا و با هم می سوزد.