فریاد جنوب؛در فاصله ای کمتر از صد متر از سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری یاسوج وجود چمن های خشک شده که معلوم است زمان زیادی است که آبیاری نشده اند به چشم می آید.

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب در یکی از پارک های شهر یاسوج که فاصله کمی نسبت به ساختمان سازمان فضای سبز یاسوج دارد به دلیل دم رسیدگی در حال خشک شدن کامل است و برخی از نقاط آن نیز اصلا چمنی کاشته نشده است.

برخی دیگر از پارک های شهر یاسوج نیز به همین وضع در آمده اند که می طلبد مسئولان شهرداری و خاصه سازمان سیما،منظر و فضای سبز که به تازگی با تغییرات در راس خود روبه رو شده است رسیدگی بیشتری کنند و نظارت قوی تری برعملکرد پیمانکاران داشته باشند.