کامبک تاجگردون و آغاز تغییرات
کامبک تاجگردون و آغاز تغییرات
گچساران_فریادجنوب_تحلیل سیاسی انتخاباتی گچساران/کامبک تاجگردون و آغاز تغییرات

بهنام عکاشه؛

هفته گذشته فضای گچساران کاملا در شوک اخبار تایید صلاحیت تاجگردون فرو رفته بود.
مکث طبیعی در ارسال تاییدیه تاجگردون از سوی شورای نگهبان به دلیل اعمال فشارهای فزاینده از درون شهرستان، استان و تهران بود و در این بین رسانه های بیگانه هم کاملا در اختیار مخالفان تاجگردون قرار داشت.
هماهنگی اطلاعات مطرح شده از سوی رسانه های خارج، تهران و استان نشین به اضافه اطلاعاتی که از نحوه ارتباط گزارش دهندگان با خبرنگاران تهران نشین مطرح می شد و حتی نوع اسناد، نشان می داد یک عزم ملی!؟ برای حذف قدرتمندترین مرد تاریخ گچساران و باشت در حال شکل گیری است.
مثلا شیوه کار به این شکل بود اسنادی که پیش از این در پیج های اینستاگرامی منتقدین تاجگردون منتشر می شد این بار به همان شکل در رسانه های کشوری بازتاب داده می شد.
اطلاعاتی خام که با کوچک ترین جستجو در سامانه روزنامه رسمی قابل راستی آزمائی بود و نیازی به زمان زیاد برای اطمینان از «فیک بودن» آن نبود و حتی شائبه امکان باجگیری کور از نماینده گچساران و باشت نیز مطرح شد که ظاهرا واکنش مثبتی داده نشده است.
بررسی ساده اسناد ثبت شرکت ها نشان می داد تاجگردون فقط در درصد کوچکی از شرکت ها عضویت داشته و تواریخ هم نشان می داد همه عضویت ها در دوره احمدی نژاد و کمی از آن نیز در زمان خاتمی بوده است! و تنها موسسه ای که در دوره نمایندگی تاسیس نموده مشک و ملار است که قاعدتا امکان فعالیت مالی نداشته است.
ساپورت رسانه ای از سوی بخشی از جناح های دارای قدرت در دولت که دچار اختلافات فراوان و تضاد منافع بسیاری بودند قابل تامل بود.
اصرار طیف مقابل تاجگردون برای تزریق ابهام در جامعه،‌حالا به شکست کامل انجامیده و رقبا بایستی کامبک تاریخی تاجگردون را موضوعی حل شده در نظر گرفته و بیش از این زمان و انرژی خود و هواداران شان را مصروف موضوعی غیرقطعی ننمایند چه صدور ابهام در جناح رقیب همانقدر هم می تواند جبهه خودی را تضعیف و سردرگم نماید.
موج ایجاد شده در پی اخبار قطعی تایید صلاحیت و قدرت نمائی تاجگردون در همایش گشین نشان داد تاجگردون از چنین وضعی متنعم شده است.
او با علم به این موضوع که افکار عمومی، باشت را حیات خلوت رقیبان می داند با قدرت بسیج نیروهایش در باشت، این فرضیه را از بین برد و حالا توپ در زمین طرف مقابل است که مجددا خلاف آن را اثبات نماید.
با گذشت یک هفته و شایعات فراوان اصولگرایان نتوانسته اند مدرکی از باب ردصلاحیت را در رسانه های خود منتشر نمایند و با رو کردن مستندات تاجگردون می توان به برنامه ریزی برای همه لحظات از سوی تاجگردون اشاره نمود.
اصلاح طلبان اینگونه تفسیر می کنند که جنگ موجود به از هم گسیختگی در درون جبهه مخالف انجامیده و این باور را به جامعه می دهد تنها راه پیروزی، نبود تاجگردون بود و در صورتی که آنها موفق به حذف او نشوند دست های خود را پیش از بازی بالا برده اند.
عصبیت حاکم بر گفتار و رفتار اخیر میان منتقدان و حمله به داور و برگزار کننده انتخابات می تواند معلول همین فضا باشد.
از سوئی اتحاد میان هواداران تاجگردون و جری شدن نیروهایش و از بین رفتن تردیدهای ساکتین به بهبود فضای او کمک شایانی نموده است.
چیزی که تاجگردون هم همان را می خواهد و ظاهرا جبهه رقیب بی آنکه بخواهند در زمین او بازی می کنند.