اداره کل کتابخانه های عمومی استان کهگیلویه و بویراحمد کاروان یارمهربان در روستاهای فاقد کتابخانه استان را به روستای محروم توگبری در شهرستان چرام برد، در این کاروان یک روزه برنامه های متنوعی به اجرا در آمد که گزارش تصویری آن را در زیر می بینید؛