گپ و گفت با اردلان زینل زاده
گپ و گفت با اردلان زینل زاده

علی الهیاری 👈 اردلان زینل زاده در دیل گفت : آمده ایم که مردمانمان آسایش داشته باشد..برخی عزیزان کاری کردند که امروز در حوزه گچساران و باشت اجازه همایش را نمی دهند..ما اینچنین نبودیم و نخواهیم بود . ❗آقای زینل زاده ، منظورتان از بعضی عزیزان ، کیست ؟؟؟؟ انتخابات را شما و دوستانتان با […]

علی الهیاری

👈 اردلان زینل زاده در دیل گفت :
آمده ایم که مردمانمان آسایش داشته باشد..برخی عزیزان کاری کردند که امروز در حوزه گچساران و باشت اجازه همایش را نمی دهند..ما اینچنین نبودیم و نخواهیم بود .

❗آقای زینل زاده ،
منظورتان از بعضی عزیزان ، کیست ؟؟؟؟
انتخابات را شما و دوستانتان با جلسه پر سروصدای به اصطلاح وحدت ، خیلی زود آغاز کردید و بعد از مدت کوتاهی جنگ زیر پوستی آغاز و سعی کردید که در صحبت و شعار ، خود را برتر از دیگری نشان دهید تا کاندیدای نهایی باشید ، تلاش داشتید که تبلیغات خود را به ظاهری از ارائه طرح و برنامه برای مجلس آینده بیارایید ولی ، منظور حاصل نشد و فعالیت ها و میتینگ های زود هنگام ، اساسا فاقد زمینه و ویژگی های لازم برای چنین هدفی بود ، طرح چند شعار پوپولیستی و انتخاب شعار و القاب هرگز نمیتوانست به معنای فراهم نمودن زمینه لازم برای جذب آرای مردم باشد .
اینکه از عبور بگویی و بدون راهکار و بدون برنامه مسیر پیشرفت مردم را از عبور و مرور های بی هدف ، پرترافیک و مسدود کنید و یا خود را مختار بنامی و با خود مختاری همه ارکان نظام را زیر سئوال ببری ، فضا متشنج و ناآرام میشود .
نیاز امروز جامعه ما آرامش است ، اگر برنامه دارید ابتدا به جامعه آرامش و امید دهید تا در آرامش ، مردم سخنان و برنامه های شما را بشنوند و انتخاب کنند ، حال شما بگویید ؛ گناه ناامنی و تشنجی که در دو هفته اخیر ، یک جریان سیاسی در جامعه به راه انداخت را به گردن که بیندازیم ؟
تشنج و فضای ناامنی که نزدیک بود به یک شبه حرکت اجتماعی تبدیل گردد ، جنجال چنان بود که لباس یک جنبش اجتماعی را بر یک حادثه فتنه انگیز می پوشاند .
گناه پیام های خصومت و نفرت بجای وحدت و همدلی را به گردن که بیندازیم ؟