فریاد جنوب؛متن زیر از یادداشت های ارسالی بوده و این پایگاه خبری تمام یا قسمتی از آن را رد و یا تایید نمیکند.مخاطبین میتوانند با ارسال یادداشت آن را نقد کنند.

بسم الله الرحمن الرحیم
انتخابات در بویراحمد ودنا خلاف همه ی آنچه پیش بینی می شد با پیروزی مهدی روشنفکر به پایان رسید .
بررسی آنچه پیش آمد و علت های پیروزی روشنفکر از این نظر می تواند حائز اهمییت باشد که تقریبا حتی نزدیک ترین افراد به ایشان هم چندان به کارآیی او خوشبین نیستند.
در مدل رسانه ای اش پیروزی روشنفکر به قهرمانی استقلال خوزستان در لیگ برتر فوتبال شبیه است و حدس زدن موفقیتش در بهارستان هم به روزهای بعد از قهرمانی استقلال خوزستان بی شباهت نیست .
روزهایی که قهرمان خیلی زود از هم پاشید و کوتاه زمانی پس از آن به دسته ی پایین تر سقوط کرد.
اما براستی چه دلایلی باعث شده است تا پیروزی روشنفکر هیچ هیجانی نداشته باشد؟
برای پاسخ به این سوال ابتدا باید علت های پیروز شدنش را بررسی کنیم .
روشن است دو عامل مهم افتراق رقبای مهم و پشت کردن نزدیک به یک سوم جامعه به صندوق ها در پیروزی روشنفکر بی تاثیر نبوده اند .
اما نخست به افتراق رقبای مهم می پردازیم .
در سویی که جمعیت اصلی رای دهندگان را جامعه ی دانشگاهی و محاسبه گر تشکیل می دادند محمد بهرامی شهردار اسبق ، نادر منتظریان خروجی ائتلاف هدایت خواه و دوستان و هم چنین نماینده ی هشت ساله ی بویراحمد و دنا قرار داشتند .
روشن است که تقسیم آرای تقریبا نود هزار نفری بین این سه نفر باعث یکه تازی روشنفکر شد .
مضافا اینکه در چنین مواقعی آرای خاکستری یا به صندوق ها نمی رود یا به سمتی گرایش پیدا می کند که پیروزی اش در ساعات میانی رای گیری مشخص تر است .
از سویی دیگر این تقسیم وسیع آرا باعث شده عده ای مایوسانه دست از انتخابات بشویند در خانه بمانند‌ این خط را در ذیل عامل دوم بررسی می کنیم .
اما دستکم افتتاحیه های ستادهای کاملا حجت را بر همه روشن کرده بود و معلوم بود دوئل بین روشنفکر و بهرامی است اما اختلاف عمیق گفتمانی بهرامی و منتظریان از یک سو و هم چنین تصورحباب آلود پیروزی از سوی کمپین حاج زارعی راه را بر هرگونه ائتلافی بست تا اولا روشنفکر به پیروزی امیدوارتر شود و ثانیا انگیزه های آن بخشی که تنها یک هیجان ولو کاذب آن ها را پای صندوق ها می آورد کاملا فروکش کند.
اما چه پیش آمد که یک سوم واجدین شرایط رای به پای صندوق ها نیامدند؟
اولا باید شیطنت ها در اعلام شیوع کرونا در ساعات پایانی نزدیک به رای گیری را بی تاثیر ندانیم .
کیست نداند که این شیطنت بر جامعه ی شهری ای که شایعات بیشتر از واقعیات برآنها تاثیرگذار است اثرگذار نبوده است؟
از سویی دیگر حوادث چندوقت اخیر در کشور و عملکرد شدیدا سوال برانگیز دولت در اداره ی جامعه ، بخش زیادی از انگیزه ی مردم از رای دادن را از بین برده بود و طبیعی بود که نباید انتظار رای حداکثری می داشتیم .
این که دو روز قبل از انتخابات دانشگاه علوم پزشکی آماری نگران کننده و ترسناک اعلام کرد اما تقریبا چهل و هشت ساعت بعد همان آمار خودش را نقض کرد و تنها یک مورد ابتلاء به کرونا ویروس برای کل استان به رسانه ها مخابره شد جای سوال دارد اما هرچه بود باعث شد تا جامعه ی شایعه پسند شهری به صندوق ها پشت کرده و آماری دستکم برای بویراحمد ودنا عجیب برجای بماند.
حالا مهدی روشنفکر نماینده ی بویراحمد و دنا است .
او یک انرژی منفی از اذعان عمومی به ناتوانی اش همراه خود دارد و یک امیدواری به یکدست بودن مجلس و احتمال موفقیت او .
نگارنده امیدوار است حتی اگر قرار باشد روشنفکر یکدوره ای هم باشد که احتمالش زیاد است باید کمک کنیم این دوره به هدر نرود و وقت تلف نشود.
همه موظف هستیم به او و جریانش کمک کنیم تا ایشان بتواند در آرامش منشا خدمات و تاثیرگذاری های مشهودی بر حرکت توسعه ای بویراحمد ودنا باشد.

سید امیر موسوی
اسفند ۹۸