به گزارش فریاد جنوب، کانال خبری تحلیلی گلبونگ در یادداشتی آورده است؛

پیش از این دو بار به موضوع مشاور در استان پرداخته ایم. البته این به معنای آن نیست که مشاوره در استان موضوع مهم و تاثیر گذاری است بلکه بیشتر به جهت توع مواجه ما با این پدیده و حواشی مربوط به آن است.
قبلا بر اهمیت و نقش مشاوره در حوزه سیاسی و کاری در جهان مدرن گفتیم و نوشتیم و حتی این بخش را فضایی برای توجه به سیل عظیم جوانان بیکار دانستیم. اما گویا در کهگیلویه و بویراحمد که نوع مواجه با همه پدیده ها خاص است این مورد نیز متاثر از همین فضا میدانی برای رفتارهای متوهمانه و اشتباه شده است.
من به قید استثنا در این بخش قائل هستم اما برون داد کلی چین فضایی مثبت نیست و کسانی که در برخی ادارات نقش مشاور دارند از اول بدون توجه به فلسفه چنین جایگاهی و صرفا بر ای نوعی باج دادن و یا سر کار گذاشتن به کار گرفته می شوند و مدیران کمترین توجه را نیز به این مشاوران دارند.
در نقطه مقابل نیز مشاوران بدون توجه به نقش و جایگاهی که باید داشته باشند و بخشی از آن تعریف شده است دچار نوعی بزرگ بینی و توقعات ناصحیح می شوند به گونه ای که معتقدند باید همه امورات با آنها هماهنگ شود. هم چنین آنها برای بالا بردن نقش خود شروع به شلوغ نمایی برای مدیر بالادست می کنند و گاهی عمدا و یا اشتباهی فضاهایی برای مدیران ترسیم می شود که همان فضاها بلای جان مدیر می شود.
در روزهای اخیر شاهد اخبار انتصاب فلان مشاور و یا استعفا مشاور فلان مدیر یا نماینده هستیم و معلوم نیست در استان چه خبر است که شاهد این حجم از ترافیک آمدن و رفتن مشاوران عزیز هستیم.
مدیریت استان در تعطیلی به سر می برد و انتظار هیچ اتفاق مثبتی از این مدیریت نمی رود چه رسد به اینکه با آمدن و یا رفتن مشاوران عزیز توقع اتفاقی را داشت.