سیدمصطفی‌خادمی

شرکت فنی مهندس فرزابام خائیز شرکتی است که در بخش های عمرانی به شدت خوب کار می کند و پروژه ها را در زمانی کم به نتیجه می رساند و این ادعا نیست بلکه حقیقتی در کارنامه این شرکت است و این کارنامه اجرایی در حوزه عمرانی باعث شد تا ورود به ورزش نیز گامی موثر باشد و نتیجه آن موفقیت های پی در پی باشگاه هندبال فرازبام خائیز دهدشت می باشد که در رده های مختلف کار می کند و در لیگ برتر قطب قدرتمند هندبال ایران است و سالن هندبال دهدشت را جهنم رقبا کرده و این کارنامه ورزشی خوب و قوی در بخش های پایه نیز کارایی خود را نشان داده و آن معرفی استعداد های درخشان هندبال به ورزش ایران بوده و در ایران کار بی‌نظیری است که توسط یک مجموعه کاملا خصوصی رخ داده است.

هدف دیگر نگارش این مرقومه اقرار به توانایی بالای این مجموعه در حل مشکل مردم منطقه نازمکان است، همگان می دانند قریب به سه سال است که فریاد برآورده ام برای مجتمع آبرسانی نازمکان و لحظه ای از پای ننشسته ام که این منت نیست و وظیفه ای است برای خدمت به مردمان زادگاه و دیارم نازمکان اما در این سه سال مطمئنم اگر صفر تا اینجای پروژه در دست شرکت فنی مهندسی فرازبام خائیز بود قطعا کمتر از دو سال پیش نازمکان آب گوارا را دوباره به رگ های خود وارد می کرد اما چه گویم از سنگ اندازی ها و تظاهر های کاری، در آخرین جلسه پیرامون آبرسانی نازمکان مقرر شد بخشی از خط لوله و اصلاح شبکه درون روستاهای منطقه نازمکان توسط شرکت فرازبام خائیز انجام شود ولی همین هم با سنگ اندازی های گسترده ای مواجه شد که واضح ترین آن قرارداد با پیمانکاری بود که وجود نداشت و آن هم به دلیل وجود خطوط ژنی بوده است که نیاز نیست بیش از آن را باز کنم.

چند روز گذشته کار شرکت فرازبام خائیز در منطقه نازمکان شروع شده است و در زمان نگارش این مرقومه سومین روستاها وارد فاز اصلاح شبکه داخلی شده است که مطمئنم اگر این شرکت زودتر از این وارد این پروژه می شد تاحالا پروژه به اتمام رسیده بود و من توصیه می کنم به مجموعه آبفای استان که به نوع کار و زمان انجام کار توسط پیمانکاران توجه کنند و ببینید در این سه سال چقدر امید واهی به نازمکان داده اند اما مجید پارسایی و مجموعه فراز بام در این مدت کم کاری کرده اند که قطعا پیمانکاری دیگر آن را ماه ها به درازا می کشاند.

مورد بعد این است باید شرکت های خصوصی واقعا کاری شناسایی شوند تا کار مردم سریع تر انجام شده و منابع و اعتبارات هدر روی نداشته باشد و این در صورتی است که مسئولان پیمانکاران کاری را انتخاب کنند نه پیمانکاران رابطه ای را.