توانا بود هر که دانا بود              زدانش دل پیر برنا بود
به نام خداوند جان و خرد        کزین برتر اندیشه بر نگذرد

سالها از زمانیکه که این دو بیت همواره سرمشق خوش نویسیمان بود میگذرد
آنموقع ها خیلی معنی عمیق این دو بیت را درک نمیکردیم

یادش به خیر هر وقت در میان اشعاری که در موقع بازدیدشان از دبستان حافظ سی سخت میخواندم برق و ذوق دیگری را در چهره پر اشتیاقشان حس میکردم و من نیز تلاش میکردم با حرارت تر و با تمام وجودم این اشتیاق را در ایشان دامن بزنم

برایش چه شوقی داشت که فرزندان دلاوران برنو به دوش بویراحمد امروزه توانایی را نه در کمرکش برنوهای پدرانشان بلکه در لابلای کتابهای درسی و با ابزار قلم جستجو میکنند و با شجاعت تمام و با صدای رسا در کنار تخته سیاه ها که امروزه جای تفنگ و با گچ هایی که نماد فشنگ بودند ابراز میداشتند
از شادی در پوست نمی گنجید و این شادی را عاشقانه به فضای پرنشاط کلاس با مهر می پراکند
 
از که سخن می گویم 
از کسی که تلاشگر ترویج این پیام تحول برانگیز بود که” توانایی از مسیر دانایی به دست می آید”  و دانایی در کسب سواد و سواد سبب فراگیری چگونگی استفاده از علم و علم نحوه بکار گیری دانایی و دانش است و در صورت داشتن عزم و عمل به علم دل پیر برنا میشود.

سخن از بهمن بیگی است
همانکه ما را از دل کوه های خشن و سر به فلک کشیده بویراحمد همیشه خروشان به زیر سقف ها و خیمه های پر نور سوادآموزی کشاند و به ما راه و رسم پدرانمان را که راه شهامت و شجاعت بود با استفاده از ابزار نوین یادمان داد
همانکه روزگار بویراحمد منتظر آمدنش بود و چه به موقع آمد 
 
سخن از بهمن بیگی میگویم

در مصاحبه ورودی دبیرستان عشایری آنگاه که در مقابل پرسش “برای چه میخواهی بیایی دبیرستان عشایری” پاسخ دادم که “جناب بهمن بیگی بپرسید که برای چه درس میخوانی”  پرسید”برای چه درس میخوانی” و با افتخار و با صدای رسا گفتم “برای اینکه میخواهم بیایم دبیرستان عشایری” بازم آن برق شوق و اشتیاق در چهره اش به وجودم  آتش افکند .

آری دبیرستان عشایری خیمه نور بود و درگاه ورود به کهکشانی از مهر و محبت و جایگاه پرورش و آموزشی که تا زنده ایم و تا ابد این جاده پرنور بر تاریکهای زندگیمان نور دانایی می تاباند .

مشعل دار بزرگ این کهکشان فرزند ایل و آشنای ایل ” محمد بهمن بیگی” بود و تا همیشه خواهد بود
هر گز نمیرد آنکه دلش زنده شد به عشق
ثبت است در جريده ي عالم مرام ما

سال روز پرواز روح بزرگ استاد محمد بهمن بیگی بر تمامی بشریت تلاشگر راه سعادت و خوشبختی انسانها و بخصوص به تلاشگران راه پرنورش  تبریک و تسلیت باد

بهروز یزدانپناه
دانش آموز مکتب بهمن بیگی
یاسوج