به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب تعدادی از روستاهای استان کهگیلویه و بویراحمد جلوگیری از ورود مسافر و گردشگر به صورت خودجوش ومردمی اقدام به کنترل وایست بازرسی در محورهای ورودی روستاها نمودند ،این اقدام در نوع خود قابل تحسین و شایسته تقدیر می باشد
ولی امید می‌رود دهیاران که خود نمایندگان دولت در روستاها می باشند نظارت کاملی نسبت به نحوه کنترل وتردد گیت های بازرسی ورودی روستا ها داشته باشند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی تعدادی از اهالی روستاهای تنگ تامرادی و وزک در شهرستان بویراحمد نسبت به کنترل ورودی روستای خود اقدامات متفاوتی را انجام دادند، به طوری که ورودی روستای تنگ تامرادی به وسیله  سنگ وگِل کاملا مسدود وحتی اهالی آن منطقه قادر به تردد از محور اصلی منطقه تنگ تامرادی نیستند و اینگونه اقدامات در راستای نحوه کنترل ،ضمن اینکه زیبنده نیست ،قطعاً مشکلاتی را جهت تردد اضطراری روستاییان، خاصه مادرانی که وضع حمل اضطراری دارند یاشخص واشخاصی که نیاز به مراجعه اورژانسی به درمانگاههادارند ویاحضور دستگاههای خدمات رسان به آن منطقه  را عملا غیر ممکن می نماید

*عکس مربوط به مسدود نمودن محور اصلی منطقه تنگ تامرادی*

بر اساس همین گزارش در اقدامی قابل تقدیر ،اهالی روستای وزگ نیزضمن کنترل مبادی ورودی روستا،میهمانان وگردشگرانی که قصد ورود به روستا را داشتند ،ضمن معذرت خواهی با اهداء شاخه ی گل ،آنها را بدرقه می کنند ومی بایست این گونه برخوردها در سطح استان فرهنگ سازی شود

*اهداء شاخه گل وجلوگیری از ورودگردشگران توسط اهالی روستای وزگ *

لذا این پایگاه خبری از فرماندار محترم شهرستان بویراحمد وبخشدارمحترم مرکزی شهرستان بویراحمد استدعا دارد،ضمن نظارت کامل بر عملکرد دهیاران ،روستاهایی ازجمله تنگ تامرادی که مسیر اصلی روستا را کاملا مسدودنموده اند وممکن هست تبعات ناخوشایندی نیز به همراه داشته باشد بررسی تاحد اقل اهالی آن منطقه متوجه آسیب های احتمالی نشوند