حضور یک هم استانی درجشنوارچهره سال راه وساختمان کشور/ حمایت از مهندس علیرضا سیاهپور با ارسال پیامکی  کد ۳۱۷به شماره ۱۰۰۰۶۶۵۳
حضور یک هم استانی درجشنوارچهره سال راه وساختمان کشور/ حمایت از مهندس علیرضا سیاهپور با ارسال پیامکی  کد ۳۱۷به شماره ۱۰۰۰۶۶۵۳

  جشنواره چهره برتر سال راه وساختمان کشور آغاز گردید به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ، برگزاري جشنواره چهره سال راه و ساختمان ازروز سه شنبه ۸اسفندماه  آغازو تا ساعت١٢ ظهر روز ١٥ اسفند ادامه دارد ،  ویکی از کاندیدهای این جشنواره مهندس علیرضا سیاهپور مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي […]

 

جشنواره چهره برتر سال راه وساختمان کشور آغاز گردید

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ، برگزاري جشنواره چهره سال راه و ساختمان ازروز سه شنبه ۸اسفندماه  آغازو تا ساعت١٢ ظهر روز ١٥ اسفند ادامه دارد ،  ویکی از کاندیدهای این جشنواره مهندس علیرضا سیاهپور مدیر کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان  فارس می باشد ،لذا ازهمه همشهریان عزیز جهت حمایت ازاین مدیر خوشنام هم استانی و درخشش ایشان شایسته است كد انتخابي ۳۱۷اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان فارس را به شماره ١٠٠٠٦٦٥٣ پيامك نمایید