با سلام و عرض ادب و احترام
بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری و هشدار ایشان در خصوص پیر شدن جمعیت کشور و احساس نیاز و ترغیب ایشان به زاد و ولد خیالمان راحت شد و فکر میکردیم غیر از تحمل درد عمل زایمان و درمان و بستری های پی در پی بچه های نارس و بی خوابی و شلوغی و خانه نشینی و اینکه شوهرم تا نزدیک ظهر نمیتوانست خانه را ترک کند و سر کار رود و دغدغه اجاره نشینی که کسی خانه اش را به خانواده ای با چهار بچه نمیدهد و مشکلات و دغدغه های دیگری که ذکرشان در حوصله ی قلم نمیگنجد حداقل از طرف دولت محترم حمایت میشویم و دغدغه مالی نداریم ولی در کمال ناباوری با عسروحرج و مرارت و با به حداقل رساندن مخارج خودمان شیر خشک و پوشک و لباسشان را آن هم با کاستی های فراوان تامین کردیم و علیرغم مراجعه به تمامی نهادهای حمایتی فقط از حمایتی جزیی در بهزیستی بهره مند شدیم و دیگر هیچ .ناچارا دل میبندیم به وعده ی الهی “ویرزقه من حیث لا یحتسب”