انتخابات انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان کهگیلویه برگزار شد.

احمدحکیم (سرپرست اداره صنعت،معدن،تجارت)کهگیلویه افزود:

هدف انجمن ساماندهی مشارکت مردمی در اجرای سیاست ها و برنامه های حقوق مصرف کنندگان می باشد.

همچنین انتخابات انجمن حمایت از مصرف کنندگان در شهرستان کهگیلویه چهارشنبه مورخ۱۳۹۸/۵/۱۶ در نحل زینبیه خیابان ارشاد روبه روی ادارصنعت معدن وتجارت برگزار شد.

 

سرپرست اداره صمت کهگیلویه افزود:

 

وظایف و اختیارات انجمن عبارتند از

۱:دریافت ,ارجاع,پیگیری دعاوی و شکایت مصرف کنندگان به مراجع ذیربط ۲:مشاوره و ارایه راهنمایی های لازم به مصرف کنندگان۳:اموزش مصرف کنندگان با تمرکز بر تبیین حقوق مصرف گنندگان ,استاندارد و کیفیت محصول از طریق رسانه های گروهی ,انتشار نشریه و . . .۴:جلوگیری از تبانی و ایجاد مراکز انحصاری که منجر به افزای بی رویه  قیمت و یا تضییع حقوق مصرف کنندگان می گردد ۵:انتقال و پیگیری موارد مرتبط با حقوق مصرف کنندگان به انجمن استانی و ملی و سازمان های دولتی ذیربط ۶: انتشار اطلاعات مورد نیاز مصرف کنندگان برای تهیه کالا وخدمات مورد نیاز ۷:فعال کردن اعضا انجمن ۸:تعیین کمیته تخصصی برای انجمن ۹: ارتباط مستمر و موثر با اعضای انجمن ۱۰:برگزاری نمایشگاههای مرتبط با حقوق مصرف کننده ۱۱:حضور در جلسات گمرتبط با حقوق مصرف کننده در سایر دستگاهها ۱۲:سایر وظایفی که طبق قانون حمایت از حقوق مصرف کننده گان و ایین نامه های اجرایی ان به انجمن محول گردیده است.

 

حکیم در ادامه:

ضمن پاسداشت خاطره شهدای اصحاب رسانه ۱۷ مرداد مصادف با روز خبرنگار را به همه خبرنگاران تبریک گفت.