مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمدانتخاب گردید
مدیر مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمدانتخاب گردید

  در حكمي از سوي سيد مجید صدری ،مدیرعامل شركت مخابرات ايران ، سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد منصوب گردید به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،در حكمي از سوي سيد مجید صدری ،مدیرعامل شركت مخابرات ايران ، سید محمد هادی امیری به عنوان سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبوبراحمد انتخاب گردید در سوابق سید محمد […]

 

در حكمي از سوي سيد مجید صدری ،مدیرعامل شركت مخابرات ايران ، سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبویراحمد منصوب گردید

به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب ،در حكمي از سوي سيد مجید صدری ،مدیرعامل شركت مخابرات ايران ، سید محمد هادی امیری به عنوان سرپرست مخابرات منطقه کهگیلویه وبوبراحمد انتخاب گردید
در سوابق سید محمد هادی امیری، رئیس اداره مخابرات شهرستان کهگیلویه ،مدیر ارتباطات سیار شرکت مخابرات استان ،عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات استان  و مشاور مدیر مخابرات منطقه به چشم می خورد.
براساس همین گزارش سید عبدالحسین افتخاری به افتخار بازنشستگی نائل شد .
پایگاه خبری فریاد جنوب برخود لازم می داند از خدمات برادر سید عبدالحسین افتخاری تقدیر وتشکر نموده وانتخاب شایسته برادر سید محمد هادی امیری را به این مهم تبریک عرض نموده وامید می رود با روحیه ی تعامل وتفکر مدیریتی خود بتواند خدمات قابل تقدیری در حوزه تلفن ثابت وهمراه اول بردارد

لازم به یاداوری است مراسم تودیع ومعارفه روز دوشنبه ۹۸/۲/۲راس ساعت ۱۰صبح باحضور مهندس یافتیان عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران ،مهندس بیدخام مدیر کل روابط عمومی شرکت مخابرات ایران و روسای ستادی مخابرات منطقه در محل سالن ویدئو کنفرانس مخابرات منطقه واقع در گلستان ۱۳برگزار می گردد