معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان: طرح آمار گيري نيروي كار فصل بهار از تاريخ ۲۱ ارديبهشت به مدت ۱۲ روز در سطح استان اجرا مي گردد

به گزارش  فریاد جنوب ؛ علي پوزش گفت:  طرح آمارگيري نيروي كار از مهمترين طرح هاي آماري مركز آمار ايران است كه با جمع آوري اطلاعات پايه اي نيروي كار در سطح استان (مناطق شهري و روستايي)، امكان تهيه و ارزيابي برنامه هاي توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و… را فراهم مي نمايد.

پوزش افزود: از سال ۱۳۸۴ تا كنون اين طرح بصورت فصلي اجرا و نتايج آن منتشر مي گردد و فصل بهار ۱۳۹۸ اين طرح از ۲۱ ارديبهشت به مدت ۱۲ روز در سطح استان با نظارت كارشناس مركز امار ايران اجرا مي گردد.

وي اضافه نمود: عمده اقلام آماري از نتايج اين طرح شامل وضع فعاليت (فعال اقتصادي و غيراقتصادي)، وضع اشتغال(كامل، ناقص و بيكار)، سهم اشتغال در گروه هاي عمده شغلي(صنعت، كشاورزي و خدمات)، روش هاي جستجوي كار و تمايلات شغلي، نرخ مشاركت اقتصادي(نرخ فعاليت)، نرخ بيكاري و اشتغال در گروه هاي سني مي باشد.

وي ابراز كرد: با توجه به اهميت طرح آمارگيري نيروي كار، انتظار مي رود عوامل اجرايي طرح به ويژه آمارگيران با برقراري تعامل و ارتباط سازنده با خانوارهاي نمونه نهايت سعي و تلاش خود را در دستيابي به آمار و اطلاعات صحيح و اجراي طرح مذكور بعمل آورند، همچنين انتظار مي رود خانوارهاي نمونه نهايت همكاري لازم را در جهت پاسخگويي با آمارگيران فراهم آورند.