فریاد جنوب؛وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات طی حکمی سید یاسر حسن پور از مدیران شایسته هم استانی را به سمت مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان منصوب کرد.
به گزارش فریاد جنوب، در جلسه شورای معاونین وزارت ارتباطات، مدیر کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان توسط آذری جهرمی وزیر ارتباطات منصوب شد.
در این حکم، سید یاسر حسن پور به عنوان مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان سمنان منصوب شد.
در حکم مذکور آمده است:
امیدوارم با رعایت اصول قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید در چارچوب شرح وظایف و انجام امور محول و خدمت به مردم موفق و موید باشید.

سید یاسر حسن پور مدیرکل اسبق دفترفناوری اطلاعات استانداری و مدیرکل سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات استان کهگیلویه وبویراحمد بوده است.

ایشان اهل دهستان ”کریک” از توابع شهرستان دنا می باشند.

استان سمنان از استان‌های صنعتی و استراتژیک کشور در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.