به گزارش فریاد جنوب از کهگیلویه ” اسفندیار برخه ” شهردار دهدشت گفت : ۲۴ اسفندماه سال گذشه آقای تاج گردون در تماس تلفنی با من گفت که سه هزار تن قیر رایگان برای شهرداری دهدشت از وزیر مجوز گرفته و بسرعت با شرکت نفت پاسارگاد ( یکی از تولید کننده های قیر که زیر مجموعه وزارت کار است ) تماس بگیرید و مستندات لازم را برای آنها بفرستید که ما نیز همین کار را کردیم .
وی با بیان اینکه با پیگیری ها و تماس های آقای تاج گردون این سهمیه قبل از عید نوروز به شهرداری دهدشت اختصاص یافت افزود : پس از مصاحبه اخیر ” نوری ” شهردار چرام نامه ای از نماینده کهگیلویه بزرگ در برخی شبکه های مجازی منتشر شد که من نیز آن را دیدم و متوجه شدم جناب هاشمی پور در نامه ای به وزیر نفت برای شهرداری دهدشت درخواست سه هزار تن قیر رایگان کرده که باید صادقانه بگویم این نامه و این موضوع را برای اولین بار پس از این مصاحبه دیدم و متوجه شدم .
شهردار دهدشت با تاکید بر اینکه نمی دانم این سه هزار تن قیر اختصاص یافته به شهرداری همان قیری است که آقای هاشمی نامه نوشته یا سهمیه دیگری است تصریح کرد : تا این لحظه هیچگونه تماسی یا نامه ای از سوی نماینده کهگیلویه بزرگ یا دفتر یا همکاران ایشان با اینجانب در این خصوص گرفته یا  ارسال نشده است و فکر می کنم اگر این سهمیه همان سهمیه در نامه باشد علی القاعده باید من در جریان قرار می گرفتم و به ما می گفتند .
برخه با تاکید بر اینکه سه هزار تن قیر اختصاصی به شهرداری دهدشت قبل از سال ۹۸ را آقای تاج گردون پیگیری می کردند گفت : فکر می کنم اگر این قیر همان سهمیه مورد نظر نامه آقای هاشمی باشد حداقل باید به من می گفتند تا کارهای اداری مربوطه را انجام می دادیم ولی تاکیاد می کنم این نامه را من برای اولین بار چند روز پیش در فضای مجازی دیدم  و قبل از آن هیچ اطلاعی از این نامه نداشتم .
این مقام مسئول در پاسخ به این سوال که عملکرد نماینده کهگیلویه بزرگ در کمک به مدیریت شهری در شهر دهدشت را چگونه ارزیابی می کنید ؟ افزود : انتظار ما بیشتر از این بود که هست چرا که آقای هاشمی پور نماینده این شهروندان هم هستند و  انتظار ما فراتر از عملکرد فعلی بود .
وی با بیان اینکه آقای هاشمی برای سهمیه ۲۰۰ تن قیر شهرداری دهدشت برای بافت فرسوده  سال گذشته تماسهایی گرفت ادامه داد : همچنین مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان از وزارت نفت برای “المان شهری ” دریافت کرد.
شهردار دهدشت گفت : کمک های آقای هاشمی پور تنها در همین دو مورد بوده و انتظار ما بیشتر بود چرا که ایشان نماینده شهروندان دهدشت هم هستند همانطور که نماینده مردم عزیز دیشموک ؛ چاروسا و بقیه مناطق محروم کهگیلویه بزرگ هستند که خدماتی را هم به آنها داشته اند .
برخه در پاسخ به این سئوال که رضایت شهروندان شهر دهدشت از عملکرد نماینده کهگیلویه در کمک به رفع مشکلات این شهر چگونه است ؟ تصریح کرد : احترام ایشان واجب است اما انتظار بیشتری می رفت .