بهنام عکاشه؛

پیش بینی اش کمی آسان بود اما پس از انتصاب رئیسی به عنوان رئیس سازمان قضای کشور تقریبا همه می دانستند زینل زاده تبرئه خواهد شد.

منصفانه این است که حتی منتقدین آقای شهردار هم به نامتناسب بودن حکم با شرح موضوع ایمان داشتند.

پس از ابلاغ حکم اولین نفری که آن را محکوم کرد کسی بود که همه انگشت اتهام را به سوی او گرفته بودند.

اصولگرایان بویژه هواداران سیدقدرت خوانش کمتر دیده شده حکم در تلویزیون را بی ارتباط با روابط ویژه تاجگردون با لاریجانی ها نمی دانستند.

گرچه تاجگردون و رسانه هایش سعی خود را بر کمرنگ نمودن این موضوع و بولدنمودن سیدقدرت متمرکز کرده بودند اما واقع این است که این تلاش ها چندان مثمر ثمر نبود

.صدور حکم برائت اما به وضوح بین دو طیف واکنش منفی را برانگیخته و به نگرانی هوادران تاجگردون و سیدقدرت منجر گردیده است.

واقع این است زینل زاده این مدت، هرقدر روی مخ راست بوده بر اعصاب چپ راه رفته و این می تواند نشان از بیطرفی نسبی او باشد.

او مانعی بزرگ بر سر راه تاجگردون در بویراحمد گرمسیر، بخشی از قشقائی و کلونی های شهری گچساران است.

اما این نافی آزار سیدقدرت از او نمی شود. سیدقدرت گرچه آسیب کمتری از زینل زاده می خورد اما قدرت چانه زنی او در میان اصولگرایان به وضعی فاجعه آور پائین خواهد آمد.

او پیش از عید به وضوح همفکرانش را به چالش طلبید و به سکوتی دوماهه رفت.

حالا سیدقدرت توپ را در لویه جرگه اصولگرایان رها کرده و آنها می دانند برای شکست تاجگردون احتمالا سه قطبی تاجگردون، سیدقدرت و یوسف باقری بهترین گزینه است و ورود زینل زاده را به نوعی ایجاد مزاحمت برای پیروزی گزینه شان می دانند.

برخی تحلیل ها اما حکایت از احتمال تبعیت زینل زاده از اصولگرایان(که ظاهرا روی سیدقدرت اجماع کرده اند) دارد که البته نمی توان آن را در محاسبات قرار داد.نمی توان از گزینه کناره گیری سیدقدرت به نفع زینل زاده به راحتی گذشت.

در روزهای آینده و با وضوح صحنه انتخابات، بهتر می توان تاثیر سیاسی و اجتماعی اتفاقات اخیر را بررسی نمود.

ورود احتمالی زینل زاده احتمالا به گرایش زراعت کیش و پاکدل به اردوگاه سیدقدرت و حتی تاجگردون خواهد انجامید اما موضع بیعت اصل و جعفری همان گونه که قبلا بوده خواهد ماند.

تاجگردون هم که از حضور زینل زاده آسیب دیده حالا در حیات خلوت گرمسیری خود شکاف بزرگ می بیند.

او شاید نومیدانه به تصمیم های زمستان خود می اندیشد که در راستای فتح پایتخت بویراحمد گرمسیر بود و حالا اگر انتخابات استانی نشود او گام نخست را با شکست خردکننده آغاز کرده است.

اولین اثر ورود زینل زاده احتمالا تقویت موضع قشقائی ها در انتخابات خواهد بود.

آنها که خلا تاثیرگذاری لیدرهای قدرتمند قدیمی را احساس می کنند با استیصال، نگاه خود را به رسانه ها معطوف نموده تا اخبار عزل و نصب ها را پیگیری نمایند.

شاید ورود زینل زاده قشقائی های حامی کاندیداتوری باقری را به تامل و البته تردید وادارد.

زینل زاده که امیدواری فراوانی به پشتیبانی ترک ها دارد تنها راه مهندسی آرای قشقائی را هماهنگی با یوسف باقری می داند.

هرچند فعلا نمی توان درباره شانس باقری سخنی به میان آورد اما قطعا محتمل ترین گزینه قشقائی برای رقابت با تاجگردون خواهد بود.گرچه در این راه رقیبی نه چندان مطرح به نام زهره فولادی هم منتظر تصمیمات خواهد ماند.

ورود زینل زاده صحنه انتخابات را متوازن و کاونی های اجتماعی بویژه قشقائی را به بهتر دیده شدن امیدوارتر نموده است.

گرچه در میان تحلیلگران و هواداران جریان های اجتماعی و سیاسی درباره تاثیر بازگشت زینل زاده اتفاق نظر نیست اما همه می دانند فضای این روزها قابل مقایسه با هیچ زمانی در دهه اخیر نبوده  و می توان به انتخاباتی به غایت رقابتی امیدوار بود.

رقابتی که هنوز تکلیف آن در خیلی جهات مشخص نیست. رقابتی که معلوم نیست استانی است یا شهرستانی؟ باقری می آید یا سکوت می کند؟ زینل زاده وارد عره می شود یا کناره خواهد گرفت؟ روی سیدقدرت اجماع می شود یا خیر؟

حتی در آن سو تاجگردون نیز تردیدهائی را به جامعه پراکنده نموده و به سردرگمی اصولگرایان می افزاید.

رفتار او این روزها نشان می دهد تمایل دارد حتی روی بودن خودش هم بحث شود و فضای ابهام پیرامون خود را تقویت می کند.

پس به انتخابات گچساران و باشت خوش آمدید. انتخاباتی که در ۱۰ ماه مانده به آن، هیچ کاندیدائی نمی خواهد کسی بداند کاندیدا هست یا نیست؟