مدير آموزش و پژوهش و توسعه هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: بر اساس دستورالعمل اجرائي نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اي از تاريخ ابلاغ بخشنامه سازمان امور استخدامي كشور، كليه مديراني كه تمايل به ارتقا يا انتصاب دارند مي بايست از كانون هاي ارزيابي شايستگي مديران كه مورد تائيد سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشند گواهينامه شايستگي دريافت نمايند.

به گزارش  فریاد جنوب ،  مجيد سينايي نژاد گفت: كانون ارزيابي شايستگي مديران به زودي در سازمان مديريت و برنامه ريزي استان راه اندازي مي شود در حالي كه هم ‌اكنون بايد به ساير استان‌ها مراجعه كنند.

وي ضمن تبريك پنجاهمين سال تاسيس مديريت دولتي افزود: مديريت دولتي از سال ۷۱در استان كهگيلويه و بويراحمد فعاليت خود را آغاز كرد.

سينائي نژاد افزود: وظيفه اين مديريت از سال ۸۸تا ۹۱برگزاري دوره‌هاي كوتاه مدت و بلند مدت بوده كه در دوره‌هاي بلند مدت سه هزار و ۱۹۹نفر پذيرش داشتيم كه از اين تعداد ۸۳۲نفر در مقطع كارداني، ۱۰۱۲نفر در مقطع كارشناسي و ۱۳۵۵نفر در مقطع كارشناسي ارشد بوده اند.

مدير آموزش و پژوهش و توسعه‌هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد ادامه داد: در مجموع از تعداد۶۰۶ پذيرفته شده ، در مقاطع كارداني (۲۳۸نفر)، كارشناسي (۱۵۳نفر) و كارشناسي ارشد (۲۱۵نفر) فارغ التحصيل شدند. در واقع بخشي از مديران استان مدرك تحصيلي خود را از اين مديريت اخذ كردند.

سينايي نژاد خاطرنشان كرد: هم اكنون وظايف مديريت آموزش و پژوهش و توسعه‌هاي آينده نگري برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت عمومي، شغلي، مديران و توجيهي بدو خدمت، اعتبار سنجي موسسات آموزشي در راستاي آموزش كوتاه مدت كاركنان، احراز صلاحيت تدريس، اجراي برنامه در زمينه آموزش كاركنان دولت و ارزيابي شايستگي عمومي مديران است.

وي ادامه داد: افراد معرفي شده جهت پست‌هاي مديريتي حرفه‌اي و كارشناسي استان از اين به بعد بايد داراي سه تا هفت سال سابقه، حداكثر ۴۵سال سن و اخذ گواهي شايستگي عمومي مديران باشند. دستگاه‌هاي اجرايي موظفند هر سال با اعلام فراخوان عمومي افرادي كه واجد شرايط مدير شدن هستند را به كانون‌هاي ارزيابي معرفي كنند.

مدير آموزش و پژوهش و توسعه‌هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: كانون ارزيابي مديران به زودي در استان راه اندازي مي‌شود در حالي كه هم اكنون بايد به ساير استان‌ها مراجعه كنند.

وي همچنين افزود: پس از سيل اخير در استان، مركز مديريت دولتي كشور تصميم گرفت در كليه استان ها ۱۰ دوره آموزشي ۴ ساعته(جمعا ۴۰ساعت) براي همه مديران در نظر گرفته شود.

سينايي نژاد با بيان اينكه تعيين صلاحيت موسسات آموزشي غير دولتي متقاضي دوره‌هاي آموزشي كارمندان دولت را اعتبار سنجي مي‌كنيم، تاكيد كرد: موسسات آموزشي غير دولتي با مجوز سازمان مديريت و برنامه ريزي استان مي‌توانند براي كاركنان دولت دوره برگزار كنند كه تا كنون تنها سه موسسه در استان داراي مجوز هستند.

وي بيان كرد: همچنين كليه كساني كه مي‌خواهند براي كاركنان دولت تدريس كنند بايد از سازمان مديريت صلاحيت عمومي و موضوعي تدريس داشته باشند. چند گروه از جمله معلمان، اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌ها و زيرگروه‌هاي رشته‌هاي علوم تربيتي از دريافت صلاحيت عمومي معاف هستند.

مدير آموزش و پژوهش و توسعه‌هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي كهگيلويه و بويراحمد گفت: در شهرستان‌هاي كه حضور نداريم جهت رفاه حال كاركنان دولت با همكاري فرمانداري‌ها دوره‌هاي مورد نياز آن‌ها را برگزار مي‌كنيم.

سينايي نژاد افزود: اجراي برنامه‌هاي تخصصي، راهبردي و مسئله محور براي مديران استان، اعطاي مجوز به موسسات مورد تقاضا و صاحب صلاحيت و اعطاي مجوز به مدرسان واجد شرايط تدريس از مهم‌ترين برنامه‌هاي امسال ماست.

وي اضافه كرد: همه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي استان موظفند دوره ۶ساعته منشور حقوق شهروندي و دوره هشت ساعته حقوق شهروندي در نظام اداري را برگزار كنند كه تاكنون برخي از سازمان‌ها و دستگاه‌ها برگزار نكرده اند.

مدير آموزش و پژوهش و توسعه‌هاي آينده نگري سازمان گفت: تاكنون ۱٫۷۲۸٫۴۲۷ نفر ساعت دوره هاي آموزشي كوتاه مدت در استان كهگيلويه و بويراحمد توسط مدير آموزش و پژوهش و توسعه‌هاي آينده نگري سازمان مديريت و برنامه ريزي(مركز مديريت دولتي) برگزار شده است.

سينايي نژاد افزود: بر اساس تصميم دولت و ابلاغ منشور حقوق شهروندي، دو دوره منشور حقوق شهروندي و حقوق شهروندي در نظام اداري تا كنون ۲۲ بار در سطح استان براي ۱۱۸۴ نفر معادل ۸۵۴۸ نفر ساعت برگزار گرديده است و اين مركز آمادگي دارد براي دستگاه هائي كه تاكنون اين دوره را براي كاركنان خود برگزار ننموده اند به برگزاري اين دوره ها كمك نمايد.

`