رتبه ته جدولی زنان کهگیلویه وبویراحمد در پست های مدیریتی /دیدگاه متفاوت مردان نسبت به زنان در استان
رتبه ته جدولی زنان کهگیلویه وبویراحمد در پست های مدیریتی /دیدگاه متفاوت مردان نسبت به زنان در استان

 اگر کمی به عقب تر برگردیم و نگاهی به گذشته زنان استان بیندازیم زنان همیشه نقشی ، موثر تر از مردان در زندگی روزمره ایفا کرده اند . و حتی چند قدم جلو تر از مردان و یا پا به پای آنها در مدیریت و اداره زندگی حرکت کرده اند. حتی در زمان جنگ زنان […]

 اگر کمی به عقب تر برگردیم و نگاهی به گذشته زنان استان بیندازیم زنان همیشه نقشی ، موثر تر از مردان در زندگی روزمره ایفا کرده اند . و حتی چند قدم جلو تر از مردان و یا پا به پای آنها در مدیریت و اداره زندگی حرکت کرده اند.
حتی در زمان جنگ زنان ما اگر چه شاید  تفنگ به دست نگرفته و روبروی دشمن نجنگیده اند اما کارهایی که در در پشت سنگر برای جنگ انجام دادند،  کمتر از جنگیدن نبود آنان با فراهم کردن آذوقه و پخت نان و.. مردان را حمایت نمودند .
به گزارش فریاد جنوب ، رشد دختران و زنان تحصیل کرده دانشگاهی و پیشی گرفتن آنان از مردان استان در چند ساله اخیر بر کسی پوشیده نیست و آنچنان نمایان است . که لزوم بحث مدیریت زنان را  بیش از پیش مطرح می‌سازد.
این در حالی است که فرهنگ نگاه مردان به زنان در استان ما نگاهی بس متفاوت است .
آن نقش زنان را فقط همان نقش  فرزندآوری، نگهداری کودکان، نظافت و پخت و پز می دانند و بس  و فعالیت‌های زنان را فقط محدود به  وظایف خانوادگی قرار می‌دهدند و گاها همین موضوع باعث شده که  فعالیتهای سیاسی- اجتماعی  زنان نیز به میزان چشمگیری کاهش یابد.
حضور زنان در مدارس، دانشگاه ها و ساير مراکز آموزشي نشان مي دهد آن ها به اين باور رسيده اند که مي توانند در سرنوشت سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي استان  اثرگذار باشند.آنچنان که خود مردان نیز بر این موضوع واقفند.
اما خیلی از کارمندان مرد در استان از اینکه مافوق آنان یک زن باشد بسیار احساس ناخوشایندی دارند و مدیریت را فقط کاری مردانه می دانند .  و معتقند فقط مردان در کارهای مدیریتی موفق تز هستند، هر چند که برخی نیز می دانند  که زنان این شایستگی را دارند که در بدنه آن سازمان در جایگاه بالاتری قرار بگیرند.
 نمودار منتشر شده  انتصاب زنان در پست های مدیریتی به تفکیک استان ها براساس آمار معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری است .که در این نمودار استان در رده های پایین تر جدول قرار گرفته است ، و این در حالی است که حتی سیاست دولت دوازدهم نیز افزایش انتصاب زنان در پستهای مدیریتی است .
یادداشت : مینو آریانفر

 

رتبه نگران کننده کهگیلویه و بویراحمد در سپردن پست های مدیریتی به بانوان !