به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب امروز دوشنبه ۹۸/۷/۸ در شهر یاسوج برگزار گزدید وعد ازبحث وتبادل نظر ترکیب هیات رئیسه به شرح ذیل انتخاب شد

سیدباقر موسوی رییس ودکتر محمدکاظم نظری دبیر شورای اصلاح طلبان استان شدند درجلسه ایکه باحضور ۳۳ نفراز اعضا شامل ۲۹ حزب اصلاح طلب و۴ نفر عضو حقیقی به ریاست مهندس صوفی استاندار اسبق استان و رابط شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان کشور عصر امروز دوشنبه در یاسوج بر گزار شد اقایان سید باقر موسوی ودکتر محمدکاظم نظری به اتفاق آرابعنوان رییس و دبیر این شورا انتخاب شدند همچنین اقایان خواجوی نایب رییس اول واقای سید رضا عسکری نایب رییس دوم شدند همچنین اقایان امین کاظم نژاد، محمود آرام ،جاوریان وخانم فرزانه آرامش بعنوان روسای کمیته های چهارگانه شورا انتخاب شدند