معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج از پوشش ۲۰۸ هزار نفر از جمعیت جامعه هدف استان در قالب طرح بسیج ملی کنترل فشار خون خبر داد.

به گزارش ابراهیم هیم نعیمی در نشست با خبرنگاران، افزود: جمعیت بالای ۳۰ سال، بیماران کلیوی و مادران باردار هدفگذاری اجرای طرح بسیج ملی کنترل فشار خون در استان هستند که ۳۲۰ هزار نفر از جمعیت شامل جمعیت بالای ۳۰ سال می‌شود.

نعیمی با بیان اینکه ابلاغ اول کشوری پوشش ۵۰ درصدی جمعیت ۳۲۰ هزار نفری را مورد تاکید قرار داده است، تصریح کرد: بر این اساس باید ۱۶۰ هزار نفر جمعیت بالای ۳۰ سال استان مورد کنترل فشار خون در قالب طرح قرار می‌گرفت.

نعیمی با اشاره به ثبت اطلاعات و غربالگری طرح بسیج ملی کنترل فشار خون، اظهار کرد: تاکنون اطلاعات ۲۰۸ هزار نفر شناسایی و در سامانه به ثبت رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج خاطرنشان کرد: بر این اساس، پوشش بیش از ۱۳۰ درصدی جامعه هدف ۱۶۰ هزار نفری و ۶۵ درصدی مجموع ۳۲۰ هزار نفر انجام شده است.

نعیمی با بیان اینکه گزارش ارائه شده مربوط به تلاش بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف است، بیان کرد: اقدامات انجام شده با تلاش سازمان‌های درون بخشی، برون بخشی و دانشگاه محقق شده است.

وی افزود: سرپرست جدید دانشگاه علوم پزشکی یاسوج نیز نقش مناسبی در درگیر سازی بخش‌های مختلف با هدف تحقق هرچه بهتر طرح داشته است.

نعیمی با تاکید بر اهمیت توجه مردم به کنترل فشار خون، گفت: نقش آگاهی بخشی در ارتقای ظرفیت‌ها و توسعه بخش‌های مختلف محسوس است.