به گزارش پایگاه خبری فریاد جنوب سید بهنام پاد رئیس شرکت  آب وفاضلاب شهرستان گچساران ، در گفتگو با خبرنگار این پایگاه خبری ، از نشست صمیمی سادات امامزاده علی علیه السلام و غلامرضا تاجگردون  خبرداد و گفت این نشست  روزجمعه۹۸/۷/۲۶ ساعت ۱۸ کوچه ۲۱کارکنان جنوبی  ،وحدت ۷شرقی انتهای کوچه منزل آقای کشاورز برگزار می شود .

بر اساس همین گزارش بهنام پات از مدیران حامی غلامرضا تاجگردون  بوده واز محبوبت خاصی بین ایل سترگ سادات امامزاده علی وماباقی طوایف وایلات برخوردارمی باشد.